NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Lekári z FIFA Medical Centre of Excellence sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii

15. 8. 2017

Program konferencie obsiahol takmer všetky oblasti futbalovej medicíny.

Text: MUDr. Jozef Kubašovský / Foto: archív MUDr. Jozefa Kubašovského

Vo futbalovom centre v Barcelone sa uskutočnila významná konferencia s názvom Budúcnosť Futbalovej Medicíny. Kliniku muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice Košice-Šaca, ktorá bola zaradená medzi FIFA Medical Centre of Excellence, na tomto podujatí zastupovali prednosta kliniky MUDr. Peter Polan, PhD., MPH a MUDr. Jozef Kubašovský. Konferencia bola organizovaná Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) na jednom z najkrajších futbalových štadiónov sveta, na štadióne Camp Nou v Barcelone. 

Zúčastnilo sa na nej 2 500 účastníkov z 91 krajín celého sveta. Na podujatí sa prezentovalo viac ako 200 odborných príspevkov z rôznych oblastí futbalovej medicíny. V súčasnosti je vo svete evidovaných štyridsaťdeväť FIFA medicínskych centier. „Účasť na konferencii považujeme za veľmi prínosnú, rovnako ako účasť na stretnutí predstaviteľov FIFA Medical Centier, kde sme mali možnosť stretnúť a diskutovať s najvýznamnejšími predstaviteľmi futbalovej medicíny z celého sveta. Na budúcej konferencii, ktorá sa bude konať opäť v Barcelone plánujeme aktívne vystúpiť, aby sme aj my prezentovali svoj podiel na aktivitách v oblasti futbalovej medicíny,“ povedal povedal MUDr. Peter Polan, PhD., MPH. 

Na začiatku stretnutia vystúpil profesor Jiří Dvořák zo Švajčiarska, ktorý stál 22 rokov na čele Medicínskeho výboru FIFA. Vo funkcii ho nahradil Dr. Michela D´Hoogeho z Belgicka, ktorý predstavil novú koncepciu FIFA vo vzťahu ku športovej medicíne. V hlavnej časti stretnutia sa prezentovali štúdie jednotlivých FIFA centier, zaoberajúce sa rôznymi aspektmi futbalovej medicíny, ako napríklad epidemiologická štúdia úrazov futbalových rozhodcov od Dr. Paula Loba Jr. z Brazílie alebo téma športových aktivít počas tehotenstva od Dr. Michiko Dohiho z Japonska. Profesor Dvořák zo Švajčiarska predniesol prednášku o historických aspektoch, súčasnosti a budúcnosti futbalovej medicíny. Veľkú pozornosť venoval prevencii úrazov, ošetreniu úrazov chrupky a prevencii vzniku osteoartrózy u futbalistov. Dr. Bahr z Nórska predstavil existujúce preventívne programy a ich význam v prevencii úrazov pohybového aparátu. Uznávaný americký špecialista Dr. Fu z Pittsburgu priblížil budúcnosť športovej chirurgie. Dr. Snyder-Macklerová z Univerzity Delaware predstavila budúcnosť športovej fyzioterapie, pričom zdôraznila nutnosť spolupráce všetkých zúčastnených na starostlivosti o športovcov. O budúcnosti športovej reaktivácie prednášal Dr. Knowles z Filadelfie (USA). 

Program konferencie obsiahol takmer všetky oblasti futbalovej medicíny. Bol určený ortopédom, traumatológom, neurochirurgom, rehabilitačným a telovýchovným lekárom, fyzioterapeutom, ale aj kardiológom a internistom. Prednášky sa zamerali na nové trendy v zdravotnej starostlivosti o vrcholových, ale aj amatérskych a rekreačných futbalistov. Osobitá pozornosť sa venovala mládežníckemu futbalu a špecifikám futbalovej medicíny pri ženskom futbale.