NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Košice navštívilo takmer 200 odborníkov v rámci Seminára športovej medicíny

19. 6. 2017

Hlavnými témami stretnutia boli nové trendy v športovej medicíne a návrat k športu po úrazoch a operáciách muskuloskeletálneho aparátu.

Text: Mgr. Lucia Kočková / Foto: Ing. Marcel Mikita

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF Nemocnica Košice-Šaca v úzkej spolupráci s Internou klinikou UPJŠ LF v nemocnici Košice-Šaca usporiadali priamo v centre Košíc, vysoko odborné podujatie pod názvom Seminár športovej medicíny. Takmer 200 telovýchovných lekárov, ortopédov, internistov, fyzioterapeutov i zdravotných sestier z celého Slovenska i zo zahraničia si vymenilo odborné poznatky a skúsenosti z oblasti, o ktorej sa tak málo rozpráva a pritom je v dnešnej dobe tak aktuálna – športová medicína. Hlavnými témami stretnutia boli Nové trendy v športovej medicíne a Návrat k športu po úrazoch a operáciách muskuloskeletálneho aparátu. 

Pozvanie na Seminár prijali zástupcovia mesta Košice, ktorého oficiálnym partnerom bola Nemocnica Košice-Šaca počas projektu Košice – Európske mesto športu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil námestník primátora JUDr. Martin Petruško. Prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. reprezentoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá koncom minulého roka zriadila v Nemocnici Košice-Šaca svoju ôsmu výučbovú základňu, Kliniku muskuloskeletálnej a športovej medicíny. Odbornou prednáškou prispel aj MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH, prednosta Ústavu telovýchovného lekárstva LF SZU, ktorý úzko spolupracoval s tímom našich lekárov na získaní certifikácie FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE. Podpredseda predstavenstva AGEL SK a riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a súčasne aj riaditeľ FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE, MUDr. Ján Slávik, MBA privítal odbornú verejnosť slovami: 

„Som nesmierne rád, že celý tím Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny niekoľko rokov neúnavne pracoval na tom, aby sa nemocnica v Šaci stala špičkovým strediskom športovej medicíny. Toto úsilie vyvrcholilo minulý rok získaním prestížneho certifikátu FIFA MEDICAL CENTRE of EXCELLENCE, ktoré nám priznala medzinárodná futbalová federácia FIFA. Tá odmeňuje iba tie najlepšie športovo-medicínske pracoviská na svete. Nemocnica v Šaci je 50-tym takýmto pracoviskom“, a dodal: „ Som rád, že získanie titulu zamestnanci nemocnice vnímajú ako záväzok nielen pokračovať v ich profesionálnej odbornej práci, ale aj ako výzvu robiť niečo navyše pre odbornú verejnosť venujúcu sa športovej medicíne. Seminár športovej medicíny s medzinárodnou účasťou je jednou z týchto aktivít.“ 

Klinika muskuloskeletránej a športovej medicíny poskytuje odbornú starostlivosť pacientom s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu. Oddelenie disponuje 24 lôžkami, troma moderne vybavenými operačnými sálami a troma ambulanciami. Odbornú starostlivosť zabezpečuje 10 lekárov na plný úväzok, z toho 7 s plnou kvalifikáciou a 3 lekári pracujúci na čiastočný úväzok. Ročne sa na oddelení vykoná 2 500 operačných výkonov a viac ako 30 000 ambulantných vyšetrení. Klinika takisto zabezpečuje komplexnú diagnostiku a preventívnu starostlivosť o profesionálnych športovcov a stará sa o viaceré športové kluby vrátane hokejovej reprezentácie Slovenska, hádzanárskej mužskej a basketbalovej ženskej reprezentácie.