NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Ročne v Nemocnici Košice-Šaca vyšetria zrak viac ako 15 600 ľuďom

30. 3. 2017

Zahmlieva sa vám pri čítaní pred očami? Je čas navštíviť očného lekára.

Text: Mgr. Lucia Kočková / Foto: Ing. Marcel Mikita

Poznáte ten pocit, keď si konečne nájdete chvíľku pre seba, sadnete si, otvoríte noviny či knihu pripravení stráviť príjemný čas pri niečom zaujímavom? Začnete čítať a vtedy to príde. Písmenká sa roztancujú na papieri, poskakujú si hore-dole, čo bolo rovné, je zrazu krivé, obraz je úplne deformovaný, v tom najhoršom prípade začnete vidieť akoby cez hmlu a vy sa neprehryziete ani cez prvú vetu, hoci to skúšate niekoľkokrát.

Ochorenie sklovca a sietnice
V odborných kruhoch sa v týchto prípadoch hovorí o ochorení sklovca a sietnice a pre človeka, ktorý pociťuje spomínané ťažkosti je dôležité, aby navštívil očného lekára včas, podstúpil operáciu a predišiel tak najhoršej možnej alternatíve, ktorou je úplná strata videnia. „Ochorenie postihuje najčastejšie ľudí, ktorí trpia cukrovkou, prekonajú ťažký zápal oka, prípadne im z nejakého dôvodu zakrváca dutina oka a sklovca. Vyskytuje sa tiež u nedonosených detičiek,“ vysvetľuje očná lekárka MUDr. Lucia Krnáčová z nemocnice Košice-Šaca, kde operáciu „Pars Plana virektómia – PPV“ vykonávajú od apríla tohto roka, kedy oddelenie doplnilo náročné prístrojové vybavenie potrebné pri operáciách zadného segmentu oka. „Ďalšou skupinou ochorení, ktoré si vyžadujú chirurgickú, teda operatívnu, liečbu sú ochorenia makuly – žltej škvrny oka, ktorá je miestom najostrejšieho videnia, diery makuly, epiretinálne membrány v makule,“ dopĺňa primár očného oddelenia v nemocnici v Šaci MUDr. Bohuslav Austinský.

Ako prebieha vyšetrenie a samotná operácia?
Pacient so spomínanými ťažkosťami ako prvý krok navštívi svojho očného lekára, ktorý mu vyšetrí očné pozadie a keď vidí zmeny, pošle ho na vyšetrenie k odborníkovi, ktorý urobí vyšetrenie očným tomografom. Ide o prierez sietnice až na histologickej úrovni – je to akési oskenovanie miesta najostrejšieho videnia. U nás v nemocnici doktorka Krnáčová pacienta vyšetrí a podľa výsledku operatér rozhodne o následnom postupe. „Pri tejto operácii ide o odstránenie degenerovaného sklovca – ide o priehľadný hydrogél, ktorý obsahuje 98% vody a vypĺňa dutinu oka medzi zadnou plochou šošovky a sietnicou – a sú ošetrené postihnuté miesta sietnice laserom, pomrazením alebo diatermokoaguláciou. Sklovec môže byť nahradený náhradami, ako expanzný plyn, silikonový olej či ringerov roztok,“ vysvetľuje Lucia Krnáčová. Operácia sietnice je jednodňovým zákrokom, ktorý sa robí v lokálnej anestézii, ktorej výhodou je nielen menšia záťaž pre organizmus, ale aj možnosť komunikácie lekára s pacientom počas operácie. „Operatér vstupuje do oka cez tri mikro vstupy (porty) a pracuje s jemnými operačnými nástrojmi. Veľkosť vstupov si obvykle nevyžaduje stehy, preto je hojenie rýchlejšie. V určitých prípadoch sa dá sietnica operovať aj takzvaným vonkajším prístupom. Vtedy sa na bielko oka našíva penová plomba, ktorá spôsobí v oku znovupriloženie sietnice. Navodeným pomrazením sa sietnica ďalej zafixuje,“ uzatvára MUDr. Lucia Krnáčová.

Keď lokálna anestézia nestačí
Sú však prípady, kedy sa pacient musí uviesť do celkovej anestézie. Medzi takéto patria závažné stavy. „Veľmi závažným stavom v oftalmológii je odlúpenie sietnice. Ide o stav, pri ktorom dochádza k oddeleniu zmyslovej vrstvy sietnice od pigmentového epitelu sietnice. Odlúpenie sietnice môže byť primárne, pri ktorom hrá dôležitú úlohu trhlina sietnice, ktorá vzniká ako dôsledok ťahu sklovca na oslabené miesto sietnice. Cez túto trhlinu sa potom pod sietnicu dostáva tekutina a postupne dochádza k odlúpeniu sietnice. Pri sekundárnom odlúpení sietnice je príčinou zápalová reakcia, alebo ťah síl, ktoré pôsobia zvnútra oka na sietnicu – odlúpenie sietnice serózne a trakčné,“ hovorí primár oddelenia v Nemocnici v Šaci MUDr. Bohuslav Austinský dodáva, že „Jediným spôsobom liečby je urgentná operácia, pretože od včasnej operácie závisí anatomický, ale hlavne funkčný výsledok. Pri dlhšom trvaní odlúpenia totiž dochádza k odumretiu zmyslových buniek sietnice. Odlúpenie sietnice je možné operovať tzv. vonkajším prístupom, kedy sa trhlina uzatvára primrazením a na povrch očného bielka na našíva silikonová plomba alebo silikonový serklážny prúžok. Pri komplikovanom odlúpení sietnice sa vykonáva pars plana vitrektómia. Pri včasnom zistení trhliny sietnice hlavne pri jej uložení v hornej časti je možné uzatvoriť trhlinu sietnice laserkoaguláciou eventuálne instiláciou expanzného plynu do dutiny sklovca.“ Očné oddelenie vykoná viac ako 15 600 ambulantných vyšetrení ročne a odoperuje viac ako 700 pacientov. Široký záber operatívy zahŕňa najmä operácie šedého zákalu (cataracta), ktoré v Šaci podstúpilo v minulom roku viac ako 600 pacientov. Drobné zákroky, medzi ktoré radíme aj plastiky viečok podstúpilo v roku 2016 viac ako 70 pacientov a samotný zadný segment, ktorý sme zaradili do operatívy v apríli 2016 sme odoperovali do konca roka viac ako 30 pacientom.

Liečba a zotavenie v domácom prostredí
Napriek tomu, že všetky uvedené operačné výkony sú mimoriadne náročné na prístrojové, materiálové vybavenie a samozrejme veľmi dôležitú úlohu zohráva chirurgická erudícia a skúsenosti operačného tímu, oko sa po zákroku zvyčajne zahojí za 1 mesiac. Pacient po operácii zostáva 1 deň na pozorovaní a doma si kvapká do oka kvapky podľa pokynov lekára a musí dodržiavať kľudový režim. Do úvahy nepripadá ani fyzická záťaž.

Vidím lepšie a to je podstatné
A aký výsledok prináša operácia zadného segmentu? „Operácia je dôležitá kvôli stabilizácii stavu videnia. Jednoducho povedané, aby sa stav videnia nezhoršil a pacient sa neprepracoval až k slepote. Niekedy ale pacient sám pocíti zmenu vo videní k lepšiemu,“ uzatvorila MUDr. Lucia Krnáčová.