NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Nemocnica Košice-Šaca rozšírila parkovacie kapacity pre pacientov

20. 3. 2017

Investícia do modernizácie nového parkovacieho systému stála nemocnicu takmer 15 000 Eur.

Text: Mgr. Lucia Kočková, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Marcel Mikita

Nemocnica Košice-Šaca rozšírila parkovacie kapacity pre pacientov a znížila aj poplatky za parkovanie na vonkajšom parkovisku pred nemocnicou i za parkovanie v areáli nemocnice. Vedenie nemocnice sa rozhodlo riešiť nedostatok parkovacích miest pre pacientov a návštevníkov tak, že doteraz vyhradené parkovacie miesta pre zamestnancov sprístupnilo širokej verejnosti. Počet parkovacích miest pre pacientov sa tak zvýšil o viac ako 70. Investícia do modernizácie nového parkovacieho systému stála nemocnicu takmer 15 000 Eur. Parkovanie pred areálom nemocnice má zvýhodnené parkovné v porovnaní s výškou poplatku priamo v areáli. Za každú začatú pol hodinu si pacient teraz zaplatí 0,30 Eur, najviac však 4 eurá pri celodennom parkovaní. Voľné parkovacie miesto signalizuje svetelný systém. „Pacienti, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP majú k dispozícii vyznačené parkovacie miesta v areáli nemocnice a poskytujeme im 50% zľavu z poplatku,“ uviedla technicko-prevádzková námestníčka Ing. Mária Mihoková, MBA. Pacienti a široká verejnosť okrem vnútorného parkoviska v areáli nemocnice môžu už parkovať aj na vonkajšom parkovisku pred nemocnicou. „Našou snahou je poskytnúť pacientom čo najväčší možný komfort, rozhodli sme sa preto sprístupniť parkovisko, ktoré bolo doteraz vyhradené pre zamestnancov nemocnice širokej verejnosti. Veríme, že viac ako 70 parkovacích miest prispeje k pohodlnejšiemu príchodu našich pacientov za ich špecialistami,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.