NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Nemocnica Košice-Šaca je strieborná

13. 1. 2017

Spomedzi všeobecných nemocníc sa Nemocnica Košice-Šaca opätovne umiestnila na druhom mieste.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Dávid Szabó

Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica je podľa hodnotenia inštitúcie INEKO jednou z najlepších nemocníc na Slovenku. Spomedzi všeobecných nemocníc sa Nemocnica Košice-Šaca opätovne umiestnila na druhom mieste zo zariadení, ktoré boli zaradené do hodnotenia vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012–2015. Podpredseda predstavenstva a riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA, prevzal v novembri 2016 od neziskovej organizácie INEKO diplom. V druhom ročníku ocenenia Nemocnica roka 2016 boli zverejnené neziskovou organizáciou INEKO len 3 najúspešnejšie nemocnice z kategórie štátne univerzitné a fakultné nemocnice a všeobecné nemocnice. „Teší ma, že naše zdravotnícke zariadenie opäť patrí medzi najlepšie na Slovensku. Tvrdá každodenná práca zamestnancov nemocnice, moderné prístrojové vybavenie, široká škála služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti prináša pozitívne ohlasy pacientov, ktoré vedú k takýmto oceneniam. Ďakujem zamestnancom nemocnice za budovanie dobrého mena a plnenie poslania našej nemocnice, ktorým je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov,“ povedal riaditeľ nemocnice MUDr. Ján Slávik, MBA.