NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Nemocnica získala prestížny titul FIFA Medical Centre of Excellence

21. 7. 2016

Nemocnica Košice-Šaca týmto ocenením dostáva do spoločnosti najprestížnejších svetových športovo-medicínskych centier.

Text: Mgr. Lucia Kočková, Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice

Nemocnica Košice-Šaca získala prestížny titul FIFA Medical Centre of Excellence. Rozhodnutie o jeho udelení je v rukách medzinárodnej futbalovej federácie FIFA a udeľuje sa iba najlepším pracoviskám sveta. Nemocnica Košice-Šaca týmto ocenením dostáva do spoločnosti najprestížnejších svetových športovo-medicínskych centier. Slávnostná inaugurácia FIFA Medical Centre of Excellence Nemocnice Košice-Šaca sa uskutočnila za účasti Ing. Michala Pišoju, podpredsedu predstavenstva AGEL SK, MUDr. Richarda Rašiho, primátora mesta Košice, MUDr. Jána Slávika, riaditeľa Nemocnice Košice-Šaca, prof. Jiřího Dvořáka, FIFA Chief Medical Officer and Chairman of F-MARC a Dr. Martina Vaso, Head of FIFA Medicine and Science Department. Futbal je v súčasnosti najpopulárnejší šport na svete. Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta vo futbale patria medzi najsledovanejšie športové udalosti. Dnes evidujeme viac ako 300 miliónov registrovaných hráčov.

Úrazy pri futbale sú najčastejším dôvodom ošetrenia na ortopedicko-traumatologických pracoviskách. The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sa rozhodla hrať aktívnu úlohu v podpore výskumu vo futbalovej medicíne. V roku 1994 zriadila FIFA Medical Assesment and Research Centre (F-MARC) a od roku 2005 vytvorila vo svete 49 FIFA Medical Centres of Excellence. Akreditácia FIFA Medical Centre of Excellence v Košiciach-Šaci je vyvrcholením úsilia kolektívu lekárov, ktorí si pred viac ako tromi rokmi dali za cieľ priblížiť naše pracovisko najprestížnejším športovo-medicínskym centrám vo svete. „Nadviazali sme na dlhoročnú tradíciu našej nemocnice, ktorá dlhé roky zabezpečovala viaceré reprezentačné výbery Slovenska v ľadovom hokeji, futbale, basketbale, hádzanej aj v ďalších športoch.

Výhodou nášho pracoviska je komplexnosť poskytovaných služieb. Tím špecialistov v oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie, rehabilitácie, kardiológie, internej medicíny či telovýchovného lekárstva, je podporený kvalitnou diagnostikou s moderným MRI, CT či USG prístrojovým vybavením. Moderná nemocnica s kvalitnými službami oslovila komisiu pri Slovenskom futbalovom zväze (SFZ) aj vedenie F-MARC a FIFA,“ uviedol MUDr. Peter Polan, Ph.D., MPH, zástupca primára ortopedického oddelenia Nemocnice Košice-Šaca. „Naším hlavným cieľom ostáva poskytovať kvalitné medicínske služby rekreačným aj profesionálnym športovcom všetkých vekových kategórií z celého Slovenska aj zo zahraničia,“ vysvetlil MUDr. Ján Slávik, MBA, Director of FIFA Medical Center of Excellence Košice-Šaca s tým, že „odborná spolupráca a výmena skúseností s ostatnými centrami nám umožní ďalej skvalitňovať naše služby.“ 

Cieľom Medical Centre of Excellence Košice-Šaca je zapojiť sa do projektov FIFA 11 pre zdravie, ktorý je určený na podporu zdravia a fyzickej aktivity detí školského veku. „FIFA 11+ je preventívny program úrazov pohybového aparátu, ktorý by sme radi implementovali do škôl a futbalových oddielov. Program prevencie náhlej smrti pri športe je súčasťou kardiovaskulárneho skríningu u aktívnych športovcov aj ľudí, ktorí po dlhšej prestávke začínajú so športom. Do budúcna máme pripravené vlastné projekty zamerané na poranenia chrupky, regeneratívnu medicínu, či výskum v oblasti meniskov, skrížených väzov,“ dodáva MUDr. Peter Polan.