NEMOCNICE KOŠICE - ŠACA

Nemocnica Košice-Šaca bude so svojin kvalitnými službami „Bližšie k Vám“

26. 5. 2016

Celková investícia do nových ambulancií, optiky a lekárne stála nemocnicu necelých 500 tisíc eur.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Peter Lázár

Nemocnica Košice-Šaca sa kvalitou svojich služieb presúva Bližšie k Vám, svojim pacientom. Slávnostné otvorenie nových AGEL AMBULANCIÍ Nemocnice Košice-Šaca, AGEL LEKÁRNE a AGEL OPTIKY Nemocnice Košice-Šaca sa uskutočnilo za účasti vedenia Nemocnice Košice-Šaca a spoločnosti AGEL. Nové AGEL AMBULANCIE otvorila nemocnica pre verejnosť v centre mesta Košice v priestoroch Cassovar Business Centra na ulici Žriedlová na 1. poschodí. AGEL LEKÁREŇ a AGEL OPTIKA sa nachádzajú na prízemí centra. Celková investícia do nových ambulancií, optiky a lekárne stála nemocnicu necelých 500 tisíc eur. V priestoroch moderných ambulancií v centre Košíc nájdu pacienti špecialistov odborov: všeobecný lekár, neurológ, diabetológ, chirurg, internista, gynekológ, urológ a stomatológ, vrátane dentálnej hygieny. „Otvorenie nových ambulancií a ďalších priestorov Bližšie k Vám rozšíri možnosti pre obyvateľov mesta Košice v poskytovaní vysoko kvalitných zdravotníckych služieb. Tie naša nemocnica ponúka svojim pacientom už takmer 60 rokov,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA.

Kvalitní odborníci, profesionálny personál, špičkovo vybavené ambulancie, objednávací systém s recepciou pre pacientov – to sú priority, na ktorých nemocnica buduje nové moderné ambulantné zdravotníctvo na Slovensku. „Pohodlie pre pacientov, ekonomicky dostupné a zároveň maximálne kvalitné medicínske služby to je naša stratégia, ktorú využívajú najmä obyvatelia spádovej oblasti Košice-Šaca a okolie. Chceme túto kvalitu ponúknuť aj priamo Košičanom,“ dodáva riaditeľ MUDr. Slávik. Nemocnica Košice-Šaca sa v roku 2015 umiestnila na 2. mieste v kategórii Všeobecné nemocnice v hodnotení, ktoré po prvý krát realizoval nezávislý inštitút INEKO na základe vybraných kvalitatívnych ukazovateľov. Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že Šaca má najspokojnejších pacientov na Slovensku spomedzi všetkých zdravotníckych zariadení. Ako jediná na Slovensku získala v uplynulom roku aj prestížny certifikát FIFA Medical Excellence Center, ktorý udeľuje medzinárodná futbalová federácia FIFA len najlepším pracoviskám sveta.

„Kvalitná primárna zdravotná starostlivosť, ktorú poskytujú lekári ambulancií či polikliník spoločnosti AGEL, je pre každého nášho pacienta mimoriadne dôležitá. Práve na primárnej úrovni môžeme predchádzať vážnym zdravotným problémom, prípadne ich pomôžeme pacientovi riešiť. Pre ľudí z Košíc, ktorí budú využívať tunajšiu ambulantnú starostlivosť, je navyše nespornou výhodou možnosť využiť zdravotné zázemie jednej z najlepších nemocníc na Slovensku, pokiaľ to ich zdravotná situácia bude vyžadovať,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH, ktorý je zároveň členom Dozornej rady Nemocnice Košice-Šaca. Nemocnica Košice-Šaca poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 120 000 obyvateľov. Zároveň pre kraje Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický poskytuje v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie zdravotnú starostlivosť Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka. V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená pre pacientov z celého Slovenska. Nemocnica tiež ako jediné zdravotnícke zariadenie na Slovensku vlastní certifikát Slovak Gold Exclusive.