NEMOCNICA BÁNOVCE

V bánovskej nemocnici pomáhajú deťom Vojtovou metódou

19. 10. 2017

Na pravidelné cvičenia dochádzajú deti z Trenčianského a Nitrianského kraja.

Text / Foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Nemocnica Bánovce poskytuje malým pacientom na oddelení rehabilitácie a fyzioterapie výraznú pomoc pri rozvoji motorického vývoja. Počty detí využívajúcich fyzioterapeutickú starostlivosť sa každoročne zvyšujú. V súčasnosti sa nemálo detí rodí pod vplyvom zložitých okolností. So špecifickou technikou cvičenia sa im dá pomôcť k pozitívnejšiemu vývinu. Populárna liečebná technika je založená na princípe reflexných stláčaní, čím sa stimulujú nutné zóny dieťaťa. „Vojtovou metódou liečime zväčša deti. Je dôležité povedať, že tak, ako dieťa rastie, mení sa aj jeho liečba. Rozhodovať o nej môže len fyzioterapeutka, ktorá dokonale pozná vývoj dieťaťa. Naše oddelenie navštevujú nielen mamičky z okresu Bánovce nad Bebravou, ale chodia k nám aj mamičky z iných okresov,“ uviedla MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce. 

„Vojtova metóda je facilitačná metóda vhodná pre cvičenie novorodencov, dojčiat aj starších detí v prípadoch, kde je narušený či spomalený vývoj dieťaťa. Považuje sa za jednu z efektívnych foriem liečby pre pacientov postihnutých napríklad akoukoľvek formou detskej mozgovej obrny,“ doplnila fyzioterapeutka Ľudmila Igazová. Vojtova metóda pripomína mozgu svaly, ktoré sa nepoužívajú správne. Tlakom na presne určené body, je možné stimulovať  dieťatko k správnym pohybom a dopomôcť mu k lepšiemu motorickému vývinu. Deti, ktoré potrebujú túto metódu, trpia zväčša centrálnou koordinačnou poruchou. Vďaka pravidelnému cvičeniu je možné odblokovať oslabené alebo nepoužívané svaly. Pri cvičení sa podporujú aj svaly brušnej steny, pravidelné dýchanie, stimulácia nervových centier, a celkovo sa zlepšuje a posilňuje pohybové ústrojenstvo.

Vojtova metóda sa používa i pri liečbe oneskoreného psychomotorického vývoja, pri detskej mozgovej obrne, pri rôznych poúrazových stavoch, pri úprave skolióz, pri rázštepe chrbtice a neurologických ochoreniach. Ak by sa mali zhrnúť pozitíva a negatíva tejto rehabilitácie, tak osobitým pozitívom je rozhodne vysoká úspešnosť liečby. Navyše, ak je rodič edukovaný, nesmiernou výhodou je, že s dieťaťom môže cvičiť aj v domácom prostredí. Medzi nevýhody by sme mohli zaradiť časovú náročnosť a plačlivé správanie dieťaťa. Dieťa je totiž počas cvikov pohybovo obmedzené, čo sa mu nie vždy páči. Plačlivé stavy však môže rodič správnym správaním minimalizovať. Vojtova metóda si vyžaduje viacero opakovaní denne a bez rodičovskej asistencie nie je možné dosiahnuť požadované výsledky.