NEMOCNICA BÁNOVCE

Projekt „Rozprávky, ktoré potešia všetky deti“ pomáha novorodencom v bánovskej nemocnici

13. 4. 2017

Nový prístroj umožní každému dieťaťu, na druhý deň po narodení vykonať skríningové vyšetrenie, čím sa dajú odhaliť závažné vrodené vývojové chyby srdca.

Text a Foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Nemocnica Bánovce sa zapojila do charitatívneho projektu, ktorého cieľom bolo pomôcť slovenským nemocniciam. Spoločnosť LIDL v spolupráci s Nadáciou Pontis prispeli k tomu, že v Bánovciach nad Bebravou využívajú novorodenci novú medicínsku techniku. Neontologickému oddeleniu bol v uplynulých dňoch odovzdaný prístrojový set, ktorý je špičkovej kvality a bol podrobený prísnym medicínskym kritériám. Lôžko, ktoré je súčasťou setu umožní udržanie telesnej teploty po narodení. Súčasťou daru je i prístroj na dýchanie. Je ním možné za dieťa dýchať, alebo mu výrazne pomôcť pri samostatnom dýchaní. Saturáciu krvi kyslíkom vyhodnocuje monitor – pulzný oxymeter. 

Nový prístrojový set zahŕňa dávkovač liekov alebo infúznych roztokov. Je zostavený tak, aby pomohol malého pacienta zastabilizovať do príchodu transportného tímu, ktorý ho dopraví na špecializované novorodenecké pracovisko. ,,Poskytovať vysokošpecializovanú starostlivosť môže zdravotnícky personál len vďaka veľmi modernej zdravotníckej technike. S vďakou sa obraciame na všetkých, ktorí mali snahu pomôcť i najmenším deťom a umožnili nám mať nevyhnutnú špeciálnu techniku a osobitné pomôcky pre ošetrovanie a liečbu chorých a nezrelých novorodencov,“ povedal primár detského a novorodeneckého oddelenia MUDr. Daniel Halák. ,,Pre našu nemocnicu je modernizácia zakaždým veľkým prínosom. Sme radi, že mamičkám a novorodencom dokážeme poskytovať prostredie modernej a rodinnej pôrodnice,“ dodala Tatiana Exlerová, vrchná sestra gynekologicko-pôrodnického oddelenia.