NEMOCNICA BÁNOVCE

Bánovská nemocnica vynovila izby na oddelení dlhodobo chorých

18. 1. 2017

Nové polohovateľné lôžka budú mať neoceniteľný prínos nielen pre pacientov, ale aj sestry a zdravotnícky personál, ktorí denno-denne manipulujú s pacientmi.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Nemocnica Bánovce začala s vynovovaním izieb na oddelení dlhodobo chorých. Investícia do nákupu 15 nových polohovateľných lôžok s kompletným príslušenstvom a antidekubitnými matracmi a 50 nočných stolíkov stála nemocnicu viac ako 20 tisíc eur, čím sa zvýšil komfort pacientov. Nové polohovateľné lôžka budú mať neoceniteľný prínos nielen pre pacientov, ale aj sestry a zdravotnícky personál, ktorí denno-denne manipulujú s pacientmi. Veľkou výhodou lôžok je ich výšková nastaviteľnosť, polohovateľnosť chrbta, nôh a hlavy pacienta. „Snažíme sa, aby seniori mali len tie najlepšie podmienky v nemocnici. Dôraz kladieme na erudovaní, priateľský a citlivý prístup zo strany zdravotníkov, pričom príjemné prostredie pre pacientov je toho neoddeliteľnou súčasťou,“ uviedla MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka nemocnice a primárka oddelenia dlhodobo chorých v bánovskej nemocnici. 

Oddelenie dlhodobo chorých je najväčšie oddelenie v bánovskej nemocnici, ktoré má dlhoročnú tradíciu. Vidíme tam zväčša seniorov, ale hospitalizovať je možné pacientov už od osemnástich rokov. Na oddelenie sa prijímajú pacienti po zvládnutí akútneho stavu a so stanovenou diagnózou. Starostlivosť o pacientov s rozvinutými geriatrickými syndrómami typickými pre vyšší vek ako sú imobilita, inkontinencia, demencia, poruchy pamäti, kognitívneho deficitu, dekondícia, svalová slabosť, instabilita a ďalšie každým rokom narastá. Je veľmi náročná a je potrebne jej venovať pozornosť a odbornú starostlivosť. ,,Na prejav úcty nestačí len 1. október – Svetový deň seniorov a následne celý október, kedy si výraznejšie pripomíname seniorov. Úctu im treba prejavovať počas celého roka. Sú nositeľmi pozitívnej energie a rokmi nadobudli životné skúsenosti, ktoré nám odovzdávajú. Je treba si vážiť ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami. Mali by sme sa snažiť im vrátiť aspoň malú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou nám dávajú celý život – lásku a starostlivosť. Veríme, že i nevyhnutný čas strávený v našej nemocnici je pre ich zdravie a dlhovekosť potrebný,“ dodala MUDr. Mina Bobocká.