NEMOCNICA BÁNOVCE

Prvá „Letná kvapka krvi“ v bánovskej nemocnici

14. 10. 2016

Letná kvapka krvi bola primárne určená pre darcov z prostredia zdravotníkov.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Mgr. Alžbeta Sivá

V Nemocnici Bánovce sa uskutočnil prvý organizovaný odber pod názvom Letná kvapka krvi. Partnerom akcie bola Transfúzna služba Slovenskej republiky. V senácule nemocnice šesť zdravotníkov odoberalo počas dopoludnia tú najcennejšiu tekutinu, ktorá v mnohých prípadoch zachraňuje ľudské životy. Letná kvapka krvi bola primárne určená pre darcov z prostredia zdravotníkov. Dobrovoľníkov prišli podporiť aj ich rodinní príslušníci. Sanitári, sestry a záchranári sa i takýmto spôsobom uprostred leta podieľali na pomoci chorým. ,,Životodarnej tekutiny nikdy nie je dosť. Potreba darovania krvi má nevyčísliteľné rozmery, pretože sú na ňu odkázaní aj pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia či ochorenia krvných buniek. Darovaná krv je nenahraditeľná i pri nehodách a mimoriadnych situáciách. Sme veľmi radi, že sme podporili túto akciu v priestoroch nášho zdravotníckeho zariadenia.

Už teraz môžeme povedať, že plánujeme ďalšiu akciu s dobrovoľnými darcami. Veľké poďakovanie patrí i Martine Birskej z našej nemocnice a zdravotníkom z odberného centra v Trenčíne za organizáciu,“ povedala o aktivite zdravotných pracovníkov MUDr. Mina Bobocká riaditeľka nemocnice. Sanitárka Martina Birská spoluorganizátorka Letnej kvapky krvi sa aktívne podieľala na realizácii tejto darcovskej akcie. ,,Prvými podnetmi pre uskutočnenie akcie boli správy o nedostatočnom počte darcov. V médiách sa objavovali čoraz častejšie správy o tom, že v nemocniciach chýba táto životodarná tekutina,“ povedala v úvode svojho rozprávania Martina Birská. ,,Vnuknutá myšlienka mi nedala pokoj a po dobrom uvážení som sa išla o svoj nápad podeliť s pani riaditeľkou. Tá je vždy otvorená všetkým zdravotníckym aktivitám. Dodala mi potrebné informácie a silu k ďalším krokom,“ uviedla. Podľa slov Martiny Birskej jej kolegovia z rôznych oddelení vyjadrovali cennú podporu. Vety končili s doplnením, že predsa sme zdravotníci, pomáhať by sme mali aj takouto cestou.

Značne pozitívne na chodbách, jednotlivých ambulanciách a oddeleniach zarezonoval i fakt, že darcovská akcia sa v tomto zdravotníckom zariadení konala prvýkrát. V nemocnici rozniesli zoznamy, kto chcel mohol sa zapísať. I napriek letnému režimu a času dovoleniek sa podarilo zozbierať niekoľko desiatok podpisov. Niektorí vďaka prázdninovým plánom nakoniec nemohli prísť, iní ako prvodarcovia zas nie úplne vyhovovali prísnym podmienkam, ktoré sa viažu k odberu krvi. „Celý priebeh darovania trval od registrácie po záverečný odchod približne hodinu. Samotný odber trval päť až pätnásť minút, počas ktorých darca odovzdal 450 mililitrov krvi. Napriek všetkému hodnotím Letnú kvapku krvi ako veľké pozitívum. Zdravotnícke aktivity podľa môjho názoru patria predovšetkým do nemocnice. Týmto významným dňom sme dali jasne najavo naše zdravotnícke odhodlanie pomôcť darcovstvu, osvete a prevencií,“ dodala v závere výpovede Martina Birská. Veľké poďakovanie za profesionálnu prácu a humánny prístup patrí i partnerovi akcie, ktorým bola Transfúzna služba Slovenskej republiky.

Osobitné poďakovanie prináleží Janke Mayerovej vrchnej sestre z odberného miesta v Trenčíne za jej pomoc pri organizácií a komunikácií. Bez jej pričinenia by Letná kvapka krvi nemala punc spriatelených zdravotníkov. Šesť zdravotníkov pod vedením Zuzany Martinkovej sa postaralo o bezproblémový priebeh dvojhodinového programu. Okrem toho, že darovaná krv má potenciál zachrániť to najcennejšie na svete – ľudský život, panuje presvedčenie, že v novej podobe spojí dve zdravotnícke organizácie. Nemenej dôležité je, že Letná kvapka krvi je predznamenaním aj nasledujúcich darcovských aktivít na pôde bánovskej nemocnice.