NEMOCNICA BÁNOVCE

Moderný ultrazvuk prináša do bánovskej nemocnice kvalitnejšiu diagnostiku

7. 6. 2016

Investícia do medicínskeho zariadenia presiahla viac ako 50 tisíc eur.

Text: Mgr. Marta Csergeová, Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: archív nemocnice

Nemocnica Bánovce začala využívať na svojom gynekologicko-pôrodníckom oddelení moderný ultrazvuk novej generácie. Mobilný ultrazvukový prístroj prináša do nemocnice výrazne lepšiu a kvalitnejšiu diagnostiku a pre budúcich rodičov aj možnosť počiatočného vizuálneho kontaktu s ešte nenarodeným dieťaťom. Investícia do medicínskeho zariadenia presiahla viac ako 50 tisíc eur. V gynekologickej ambulancii ho slávnostne odovzdal člen dozornej rady nemocnice Ing. Michal Pišoja lekárke gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Timei Aujeskej za účasti riaditeľky nemocnice MUDr. Mini Bobockej. 

Ultrazvukový prístroj je digitalizovaný s vysoko rozlišovacím zobrazením pri špecializovaných ultrasonografických vyšetreniach. Okrem nových metód pokročilej diagnostiky sa vďaka nemu predpokladajú aj kratšie čakacie lehoty pre pacientky. „Moderný ultrazvuk v prvom rade skvalitní dostupnosť ultrazvukového vyšetrenia pre naše pacientky. Súbežne nám umožní vyšetrenie s väčšou presnosťou. Keďže ultrazvuk má veľký dynamický rozsah zobrazenia, prináša nám možnosť lepšieho videnia. Manipulácia s novým prístrojom je taktiež jednoduchšia. Je mobilný a ľahký. Sme radi, že využitie nájde nielen v ambulancii, ale i na oddelení,“ zdôraznila MUDr. Timea Aujeská, lekárka gynekologicko-pôrodnického oddelenia v bánovskej nemocnici. 

Moderná ultrazvuková technológia na tomto oddelení okrem čoraz kvalitnejšej diagnostiky prináša pre budúcich rodičov aj možnosť počiatočného vizuálneho kontaktu s ešte nenarodeným dieťaťom. Približne do dvadsiateho týždňa gravidity je možné vidieť celý plod. S pribúdajúcim dátumom pôrodu sa dá vidieť detailná morfológia častí tela a tváre. V prípade záujmu záznam z tejto diagnostiky poskytne nemocnica rodičom. Prirodzene, táto zobrazovania funkcia sa používa najmä na skúmanie morfológie tela dieťatka a odhalenie možných prenatálnych defektov. 

,,Mobilný ultrazvukový prístroj prináša do našej nemocnice výrazne lepšiu diagnostiku. Umožňuje nám ultrazvukové vyšetrenia, ktoré predstavujú nové trendy v oblasti ultrazvukovej diagnostiky. Jeho hlavným benefitom je, že výrazne zintenzívňuje presnosť zobrazenia. Takto chceme poskytovať pacientkam tú najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, za ktorou už nemusia cestovať do iných regiónov,“ doplnil primár gynekologicko–pôrodníckeho oddelenia MUDr. Ján Kurilla.