NEMOCNICA BÁNOVCE

Nový artroskop s novou optikou skvalitní jednodňovú zdravotnú starostlivosť v ortopédii

18. 4. 2016

Artroskopická zostava spolu s novou 2,7 milimetrovou optikou stála nemocnicu viac ako 40 tisíc eur.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív nemocnice

Novú artroskopickú zostavu začali využívať lekári v ortopédií na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bánovce. Prístrojové vybavenie je určené na artroskopické operácie kolenného, ramenného, členkového a aj zápästného kĺbu. Artroskopická zostava spolu s novou 2,7 milimetrovou optikou zameranou práve na operácie zápästia stála nemocnicu viac ako 40 tisíc eur. Nová 2,7 milimetrová optika bude slúžiť na artroskopické operácie zápästia, prípadne artroskopické operácie detských kolien. Zakúpenie artroskopickej zostavy je veľkým prínosom pre pacientov a taktiež lekárov. Predovšetkým pacienti nemusia kvôli operačnému zákroku cestovať do vzdialených miest v regióne. Lekárom, ktorí vykonávajú artroskopické operácie, pomôže k rozšíreniu spektra poskytovanej jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

„Vďaka artroskopickej zostave a novej optike naši lekári vykonávajú zákroky vyššieho štandardu. Začali sa robiť i artroskopie zápästia, ktorých každoročne pribúda,“ uviedla MUDr. Mina Bobocká, riaditeľka Nemocnice Bánovce. Nová artroskopická zostava sa využíva štyri dni v týždni. Operácie tohto druhu absolvujú deti a rovnako i dospelí. Podstatnú časť výkonov tvoria artroskopie kolena. Podľa zdravotníckeho personálu je prístroj prvotriedny. Umožňuje hlavne lepšie videnie počas operácie, čo je pre operatéra prvoradé. „Artroskopická zostava má kameru s HD rozlíšením, ktoré umožňuje ľahšie rozlíšenie farebných kontrastov, ktoré je dôležité pre operatéra pri náročnejších operáciách, ako sú plastiky väzov a sutury v jednotlivých kĺboch. Optiky sú apochromatické. Počas operácie sa dajú robiť a ukladať fotografie, ktoré môžu slúžiť ako dokumentácia z operačného zákroku,“ vysvetlila Janetta Zárubová, vedúca sestra operačných sál. S novou technikou pracujú všetci ortopédi v nemocnici. Pacienti prichádzajú na hospitalizáciu v deň operácie, ostávajú do druhého dňa a následne sú prepúšťaní do domácej starostlivosti. „Za celý operačný tím môžem povedať, že sme veľmi radi, že máme medicínsku techniku takejto kvality. Rovnako nás teší i modernizácia, ktorá neodmysliteľne patrí k súčasnej medicíne, a umožňuje lekárom vykonávať náročnejšie a kvalitnejšie výkony v Bánovciach nad Bebravou,“ dodala Janetta Zárubová. 

Nemocnica Bánovce poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s počtom približne 38 500 obyvateľov. „Nemocnica sa neustále snaží rozširovať škálu poskytovanej zdravotnej starostlivosti predovšetkým v oblastiach, ktoré sú nedostatkové v regióne. Je pre nás samozrejmosťou zlepšovať dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, preto plánujeme aj ďalšie zakúpenie nových prístrojov,“ uzavrela riaditeľka nemocnice MUDr. Bobocká.