Nem. Valašské Meziříčí

Novorozenecké oddělení nemocnice získalo nový moderní inkubátor

12. 1. 2018

Pořízený přístroj patří mezi jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje ty nejnáročnější podmínky jak pro nejmenšího pacienta, tak pro zdravotnický personál.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Michal Václav, DiS.

Nemocnice Valašské Meziříčí získala pro své nejmenší pacienty nový inkubátor značky Isolette 800 od firmy Dräger. Nový přístroj je modulární inkubátor s regulátorem, který umožňuje současnou regulaci teploty, kyslíku a vlhkosti, což jsou parametry, které mají vliv na novorozence. Díky novému přístroji za více jak 300 000 korun, se tak v nemocnici opět zlepšilo zázemí pro nově narozená miminka. Inkubátor patří mezi základní přístrojové vybavení novorozeneckého oddělení. Moderní inkubátor je určený k ošetřování novorozenců, včetně nedonošených dětí s nízkou porodní váhou. Tyto děti nemají vždy optimálně účinnou a zralou vlastní termoregulaci. Přehledný elektronický displej inkubátoru zobrazuje procento kyslíku, které dítě dostává, nastavené procento zvlhčování, kožní teplotu dítěte a teplotu prostředí. „Využitím inkubátoru se předchází podchlazení dítěte a tím nedochází ke zhoršení celkové stavu miminka. Moderní přístroj nabízí i další funkce, jako je změna složení směsi plynů, kterou dítě vdechuje a udržování potřebné vlhkosti prostředí. Všechny důležité parametry inkubátoru jsou hlídány pomoci alarmů,“ vysvětluje primář novorozeneckého a dětského oddělení, MUDr. Libor Slováček s tím, že pořízený přístroj patří mezi jeden z nejmodernějších inkubátorů, který splňuje ty nejnáročnější podmínky jak pro nejmenšího pacienta, tak pro zdravotnický personál.

„Délka péče o novorozence v inkubátoru je individuální. Faktorů ovlivňujících dobu pobytu v inkubátoru je řada, odvíjí se od gestačního týdne, porodní váhy, průběhu poporodní adaptace a termostability novorozence,“ doplňuje MUDr. Libor Slováček. Inkubátor slouží nejen miminkům předčasně narozeným, které v této skříňce najdou teplé prostředí podobné jako v děloze matky s vyšší koncentrací kyslíku, ale také dětem donošeným, se stíženou poporodní adaptací, vyžadujícím mimořádnou zdravotní péči. „V současné době máme na oddělení pět kvalitních inkubátorů, které plně vyhovují podmínkám péče o miminko,“ říká staniční sestra novorozeneckého oddělení, Bc. Irena Stromšíková. V posledních letech se v Nemocnici Valašské Meziříčí narodí ročně okolo jednoho tisíce miminek. „Inkubátory na novorozeneckém oddělení využíváme přibližně u 20 procent všech novorozenců. Právě získaný inkubátor spolu s výborným týmem profesionálů na našem oddělení, nám pomůže i nadále zajištovat vysokou kvalitu péče a ty nejlepší podmínky pro nejmenší pacienty,“ uzavřel primář MUDr. Libor Slováček.