Nem. Valašské Meziříčí

Nemocnice Valašské Meziříčí oslavila 50 let od otevření

18. 1. 2016

Nemocnice při příležitosti významného jubilea vydala almanach a připravila pro veřejnost den otevřených dveří.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Dis. Michal Václav

Nemocnice Valašské Meziříčí si letos připomíná 50 let od svého otevření. V srpnu 1965 byla ve Valašském Meziříčí otevřena nově vybudovaná nemocnice, která podstatně změnila léčebnou a preventivní péči o občany bývalého okresu. Občané Valašského Meziříčí a okolí se dočkali odpovídající nemocniční péče a již nemuseli být hospitalizováni v okolních nemocnicích. Valašskomeziříčská nemocnice u příležitosti oslav výročí vzniku naplánovala pro letošní rok několik akcí, které připomněly bohatou minulost zdravotnického zařízení – například křest almanachu o historii i současnosti, Den otevřených dveří nemocnice, Den otevřených dveří gynekologicko - porodnického a novorozeneckého oddělení nebo setkání zaměstnanců. „Těmito akcemi jsme chtěli lidem, pacientům, obchodním partnerům i zaměstnancům připomenout významné jubileum naší nemocnice,“ řekl předseda představenstva nemocnice MUDr. Martin Hrabovský.

V září byl ve velkém sále Zámku Žerotínů slavnostně pokřtěn almanach o historii i současnosti nemocnice, který vznikl právě k příležitosti letošního jubilea. Kniha se zabývá nejen vznikem nemocnice, ale i významnými roky 90. let, kdy zdravotnické zařízení prošlo mnoha společenskými a státoprávními změnami. „Prostřednictvím almanachu jsme chtěli vyjádřit poděkování řadě generací lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických pracovníků nemocnice, dále pracovníkům administrativy, údržby a stravovacího provozu,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Martin Hrabovský s tím, že kniha má téměř 200 stran a obsahuje více než 100 dobových fotografií. 

romě vydání almanachu k 50 letům nemocnice a multimediálního propagačního materiálu se v květnu uskutečnil Den otevřených dveří, při kterém lidé z Valašského Meziříčí i okolí se mohli podívat na vybrané ambulance a měli možnost prokonzultovat svůj zdravotní stav s odborníky a podstoupit zdarma řadu zajímavých vyšetření. „Účast na Dni otevřených dveří, který byl zaměřen na preventivní vyšetření, zejména na civilizační onemocnění, byla i přes nepřízeň počasí velice dobrá. Sešlo se přes 130 klientů a největší zájem byl o kožní poradnu nebo vyšetření štítné žlázy,“ říká Mgr. Jana Pelikánová, hlavní sestra Nemocnice Valašské Meziříčí. Nemocnice v září také pořádala Den otevřených dveří gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení. „Akce se zúčastnilo 110 zájemkyň. Největší zájem byl o prohlídku porodního sálu. Při prohlídce byly porodními asistentkami zodpovídány dotazy týkající se provozu oddělení, porodu či péče o miminko. Těhotné ženy mezi dvacátým a třicátým týdnem těhotenství mohly absolvovat bezplatné 3D ultrazvukové vyšetření, což využilo 22 žen,“ sdělila staniční sestra gynekologicko-porodnického oddělení Bc. Andrea Dočkalová. 

Pro zaměstnance, jejich děti a vnoučata, v červnu v rámci oslav připravilo vedení nemocnice setkání zaměstnanců. V areálu na Bystřičce mohly nejmenší děti využít například skákací hrad, nafukovací skluzavky či zastřílet si z luku na terč. Zaměstnancům zahrála skupina Duo Cadillac. O výstavbě nemocnice ve Valašském Meziříčí se začalo poprvé hovořit již v roce 1918. Původně bylo navrhováno, aby nemocnice vznikla z budovy Zemského ústavu pro neslyšící. Definitivně bylo o výstavbě zcela nové nemocnice rozhodnuto v roce 1955, kdy byl ministerstvem zdravotnictví v Praze schválen investiční projekt na výstavbu nemocnice. O 10 let později byl již v nemocnici zahájen provoz. Významným milníkem v dalším fungování nemocnice byl rok 1991, kdy došlo k osamostatnění nemocnice. Fungování samostatné nemocnice ve Valašském Meziříčí se dá časově rozdělit do tří období. V letech 1991 až 1996 byl zřizovatelem Okresní úřad Vsetín,v letech 1996 až 2003 bylo zřizovatelem Město Valašské Meziříčí a v období od roku 2004 do současnosti je nemocnice akciovou společností – členem skupiny AGEL. 

Skupina AGEL převzala silně zadluženou Nemocnici Valašské Meziříčí v roce 2004. Od té doby investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace nemocnice více než 70 miliónů korun. Nemocnice například koupila nový CT přístroj (počítačový tomograf) za 10 miliónů korun či pojízdný rentgenový přístroj na operační sál (C rameno) za více než dva milióny korun. "V letošním roce bude investováno významně více finančních prostředků v porovnání s minulými roky. Na zkvalitnění péče a na přístroje celkem bude vynaloženo 12 miliónů korun" sdělil MUDr. Martin Hrabovský s tím, že největší letošní investicí je modernizace stravovacího provozu nemocnice. Investice do stavebních úprav a nových technologií si vyžádá téměř 33 miliónů korun, přičemž zhruba 17 milióny korun se na akci podílí Město Valašské Meziříčí, které je majitelem budov nemocnice. Zbývajících 16 miliónů korun vynaloží sama nemocnice. „Po vstupu AGELu do valašskomeziříčské nemocnice se například rozvíjely nové operační techniky, v rámci chirurgického oddělení byl zaveden komplexní bariatrický program, pokračoval rozvoj traumatologické péče. Interní oddělení navázalo spolupráci s kardiologickým centrem třinecké Nemocnice Podlesí, čímž se významně zlepšila péče o pacienty s onemocněními srdce. Rozvíjí se také gynekologicko-porodnické oddělení, které se stává vyhledávané pacientkami nejen z našeho regionu,“ uzavřel MUDr. Hrabovský.