Nem. Valašské Meziříčí

Životní funkce pacientů nemocnice ohlídá nový monitorovací systém a nové monitory

2. 11. 2015

Každé lůžko na interním oddělení je vybaveno monitorovacím systémem, který je vyveden na centrální monitor s možností neustálého sledování životních funkcí pacientů.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Michal Václav, DiS.

Novými moderními přístroji se mohou pochlubit dvě oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí. Na multidisciplinární jednotce intenzivní péče je nově nainstalován jeden z nejmodernějších monitorovacích systémů na trhu sestávající se z osmi pacientských monitorů a centrálního monitoru. Pro intermediární jednotku intenzivní péče interního oddělení bylo zakoupeno dalších sedm pacientských monitorů. Investice do nových přístrojů sloužících pro sledování životních funkcí pacientů přesáhla částku 2 miliónů korun. Nové přístrojové vybavení je velkým přínosem především pro pacienty, jejichž životní funkce budou hlídány špičkovými přístroji, ale také pro personál, a to díky snadnému ovládání. „Každé lůžko na našem oddělení je nyní vybaveno monitorovacím systémem, který je vyveden na centrální monitor v pracovně sester s možností neustálého sledování EKG, arytmií, krevního tlaku, saturace krve kyslíkem a dýchání. Všichni nemocní jsou tak pod neustálým dozorem,“ řekl primář interního oddělení MUDr. Petr Zajíček. 

Díky novému systému mohou podle Zajíčka lékaři mnohem přesněji diagnostikovat řadu onemocnění. „V případě záchytu život ohrožujících hodnot systém alarmuje personál k poskytnutí okamžité pomoci. V těchto případech vybavení doslova zachraňuje pacientovi život,“ upřesnil primář. Nové přístroje nahradily již zastaralé, nevyhovující systémy, které navíc nebyly mezi odděleními zcela kompatibilní. Moderní vybavení od firmy Philips urychlí rozhodování o léčbě a ušetří tak drahocenný čas v péči o pacienty. Obsluhující personál si může mimo jiné nastavit různé intervaly sledování, různé mezní hodnoty s následným přenosem dat na centrální monitor a efektivněji tak sledovat pacienta. Naměřená data jsou nepřetržitě k dispozici a je možno je hodnotit i zpětně. Monitorování nemocných se za posledních několik let posunulo neuvěřitelně kupředu. „Měření se neustále zdokonalují a zpřesňují. My nyní máme moderní systém, nic lepšího v této oblasti není,“ uzavřel MUDr. Petr Zajíček. Skupina AGEL (dříve Euromednet) převzala silně zadluženou Nemocnici Valašské Meziříčí v roce 2004. Od té doby skupina investovala do nákupu nových přístrojů a modernizace nemocnice více než 70 miliónů korun.

Nemocnice například koupila nový CT přístroj (počítačový tomograf) za 10 miliónů korun, pojízdný RTG přístroj na operační sál (C rameno) za více než 2 milióny korun a zrealizovala digitalizaci RDG pracoviště v hodnotě přes 3 milióny korun. „V letošním roce bude investováno významně více finančních prostředků. Na zkvalitnění péče a na přístroje celkem bude vynaloženo 12 miliónů korun, když největší investicí je již výše zmíněný monitorovací systém firmy Philips,“ sdělil předseda představenstva nemocnice MUDr. Martin Hrabovský s tím, že kromě těchto investic byly letos již například pro 3 lůžka anesteziologicko-resuscitačního oddělení za více než 600 tisíc korun zakoupené nové infuzní pumpy a lineární dávkovače. „Tyto sestavy nám umožní u pacientů v kritickém stavu přesné dávkování léčivých přípravků a infuzních roztoků,“ dodal předseda představenstva. 

Zároveň nelze opomenout ani letošní investici do stravovacího provozu nemocnice, přičemž bude pořízeno nové technologické vybavení kuchyně. Investice do stavebních úprav a nových technologií si vyžádá téměř 33 miliónů korun, přičemž zhruba 17 milióny korun se na akci podílí Město Valašské Meziříčí, které je majitelem budov nemocnice. Zbývajících 16 miliónů korun vynaloží sama nemocnice. Rekonstrukce stravovacího provozu bude probíhat do konce letošního roku.