Nem. Valašské Meziříčí

Operaci žlučníku při žlučových kamenech neodkládejte

29. 4. 2015

Osmdesát procent pacientů o svých žlučových kamenech neví, včasná diagnóza přitom značně usnadňuje léčbu.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Michal Václav, DiS.

Žlučové kameny vyskytující se ve žlučníku nebo žlučových cestách patří mezi velmi častá onemocnění. V průmyslových zemích postihuje deset až dvacet procent dospělé populace, přičemž s přibývajícím věkem četnost onemocnění roste. Varovným signálem je postupné snižování hranice výskytu tohoto onemocnění, kdy dokonce již není vzácností ani výskyt žlučových kamenů v dětském věku. Proces vzniku žlučových kamenů je poměrně složitý a podílí se na něm celá řada faktorů. Nezbytným předpokladem je především přesycení žluče cholesterolem, což se děje zejména ve žlučníku, který je považován za prvotní místo vzniku žlučových kamenů. Kameny se ale mohou vytvořit i ve žlučových cestách. 

Žlučové kameny mohou být různě veliké, ve všech případech však nebezpečné. U drobnějších kamínků není problémem jejich samotná přítomnost ve žlučníku, jako spíše riziko jejich „vycestování“ do žlučových cest a zablokování odtoku žluče. Jeden drobný kamínek totiž dovede zablokovat odtok žluče a pankreatických šťáv přímo do střeva, čímž může způsobit rozvoj zánětu žlučových cest a zánět slinivky břišní, který v závažných případech ohrožuje pacienta na životě. Velké kameny ve žlučníku nebo trvalý blok odtoku žluče pak vedou většinou k rozvoji zánětu žlučníku, kdy následně dochází k poškození stěny žlučníku s nepříjemnými důsledky pro pacienta. Pokud dojde ke krytému proděravění žlučníku, kdy vzniklým otvorem vycestuje velký kámen do tenkého střeva, dojde ke střevní neprůchodnosti. Z těchto důvodů je potřeba vyvarovat se rizikovým faktorům vzniku žlučových kamenů a také sledovat možné příznaky. Včasnou diagnostikou je totiž možné předejít mnohým komplikacím. 

Rizikových faktorů vzniku žlučových kamenů je celá řada. Za pětici základních je ale považován věk, pohlaví, plodnost, obezita a rasa. Čísla jednoznačně ukazují, že ve vyšším věku je riziko výskytu vyšší, stejně jako u pacientů obézních. Dvakrát častěji přitom žlučové kameny trápí ženy, u kterých má zároveň významný vliv i počet těhotenství, neboť v těhotenství dochází vhledem k negativnímu hormonálnímu vlivu k významnému zahuštění žluče ve žlučníku, což zvyšuje i riziko vzniku žlučových kamenů. Hojnější je také výskyt žlučových kamenů u bělošské populace a zároveň u severoamerických indiánů. To ale nejsou jediné rizikové elementy. „Pomineme-li genetické vlivy, podílí se na vzniku žlučových kamenů stále více vnější faktory. Zejména je to nesprávná životospráva, způsob stravování a složení stravy, obezita – a to hlavně v návaznosti na držení různých drastických diet způsobujících prudké zhubnutí. Dnes již není vzácný výskyt žlučových kamenů u dospívajících a dětí, které prodělaly tento způsob řešení obezity, užívaly některé léky či hormonální antikoncepci. Paradoxně léky snižující hladinu cholesterolu v krvi mohou zvyšovat hladinu cholesterolu ve žluči,“ vysvětluje lékař chirurgického oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Ladislav Březina, který coby lékař a následně i primář chirurgického oddělení odoperoval přes čtyři tisíce operací žlučníku.

Mnozí z nás přitom mohou mít žlučové kameny celá léta, a ani se o nich nedozvíme. U šedesáti až osmdesáti procent pacientů jsou žlučové kameny objeveny náhodně při vyšetřeních z jiných důvodů, přičemž pacienti nepozorují žádné obtíže, nebo jsou obtíže natolik mírné, že jim nevěnují pozornost. „Typické jsou například funkční poruchy trávení, tedy nesnášenlivost tučných jídel, pocit plnosti po jídle, nadýmání, říhání či nevolnost. Pokud se zároveň objeví i tlak a bolest pod pravým obloukem žeberním, je pravděpodobnost přítomnosti žlučových kamenů vysoká. Přesto je ale vždy potřeba provést diagnostické vyšetření, neboť v dnešní době jsou funkční poruchy trávení velmi časté a mohou mít široké spektrum příčin,“ doplňuje MUDr. Ladislav Březina. 

Projevy žlučových kamenů však mohou být i nepřehlédnutelné. Přijdou-li bolesti pod pravým obloukem žeberním a vyvine-li se žluté zabarvení kůže a sliznic, svědčí to o vytvoření částečné nebo úplné překážky žlučových cest. Pokud jsou navíc přítomny teploty a zimnice, jde o již probíhající zánět v těchto cestách. Výrazným doprovodným jevem žlučových kamenů pak bývají i žlučníkové koliky způsobené marnou snahou žlučníku plnit svou funkci. Konkrétně při požití stravy s vyšším obsahem tuků se žlučník snaží vypuzovat žluč do žlučových cest a následně do střeva. Pokud ale kámen odtoku brání, žlučník začne opakovaně stahovat svou svalovinu, což u pacienta způsobí kolikovité intenzivní až kruté bolesti. Místo bolesti je v oblasti žlučníku, tedy pod pravým obloukem žeberním, přičemž bolest se šíří do zad pod pravou lopatku a může vystřelovat až do pravého ramene. Častým doprovodným příznakem je také nevolnost a opakované zvracení nepřinášející úlevu. Tyto koliky mohou vzniknout kdykoliv během dne, nejčastější jsou však v pozdních nočních hodinách, kdy je po večerním jídle činnost žlučníku největší.

„Pokud jsou již projevy žlučových kamenů takto vážné, je jediným řešením cholecystektomie, tedy operace zahrnující vyjmutí žlučníku společně s kameny. Ta se dnes provádí téměř vždy laparoskopickou metodou, kdy hospitalizace nepřesahuje dva dny,“ objasňuje MUDr. Březina. Kameny ve žlučových cestách lze ale odstranit také endoskopicky, kdy se endoskopický přístroj zavádí přes dutinu ústní, kde se sondují žlučové cesty v místě jejich vyústění do dvanácterníku. Takto lze odstranit většinu kamenů. Nejméně invazivní je pak rozpouštění kamenů, což je ale způsob vhodný jen u malého počtu nemocných a patří do specializovaných gastroenterologických poraden. Tento způsob je navíc velmi drahý a často vzniká recidiva kamenů. Podmínkou úspěchu této léčby jsou kameny do velikosti 1 centimetr, funkční žlučník a dostatečně volná kapacita žlučníku. K co nejméně invazivnímu léčení je zapotřebí včasná diagnostika onemocnění a brzký zásah, neboť stav který lze v danou chvíli řešit endoskopicky, se během několika měsíců může proměnit v život ohrožující situaci s nutností akutního výkonu.