Nem. Valašské Meziříčí

Epidurál a spinál? Zázrak, říkají některé rodičky

24. 3. 2014

Bezbolestný porod je snem každé budoucí maminky. Díky moderním prostředkům porodní analgezie a anestezie už však porod nemusí být noční můrou.

Text a foto: Mgr. Radka Baková

Jen těžko bychom hledali ženu, která by před příchodem svého potomka na svět neměla obavy z porodních bolestí. V dnešní době moderní medicíny však mohou ženy využít celou řadu metod, které dokáží od bolesti ulevit. Ženy mohou po domluvě s porodní asistentkou využít řadu prostředků od jednoduchých, jako jsou masáže, alternativní polohy, fytoterapie, přes injekční podání analgetik až po porodnickou analgezii. „Čím méně je metoda náročná na provedení, tím je bezpečnější, avšak i její účinek je mnohem nižší. Při porodu tak asistentky začínají nejprve s jednoduššími metodami. Pokud však rodička trpí bolestí a trápí se, můžeme jí v naší nemocnici v jakoukoliv denní i noční dobu nabídnout porodnickou analgezii, která je ze všech těchto různých metod tišení bolesti nejúčinnější,“ vysvětlil primář oddělení ARO Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Petr Dvořák.

V ČEM JSOU ROZDÍLY

Co je to porodnická analgezie? A jak se liší od anestezie? Význam těchto pojmů je velmi podobný. Při lokální anestezii dochází k úplnému znecitlivění určité části těla. Při analgezii zůstává přenos nervových vzruchů zachován – pacientka vše cítí a může se pohybovat, cílem je co nejvíce oslabit projevy bolesti. „Pro tišení porodních bolestí je možné v místě bederní páteře aplikovat tzv. epidurální analgezii. V českém prostředí se při přirozeném porodu využívá „takzvaný epidurál“ a spinální anestezii pak aplikujeme ženám, které musí rodit císařským řezem,“ uvedl anesteziolog MUDr. Martin Juříček z oddělení ARO Nemocnice Valašské Meziříčí, který již 10 let působí také v německé nemocnici v Saalfeldu v Durynsku. Samotná epidurální analgezie se od spinální anestezie liší především místem aplikace anestetika v oblasti bederní páteře a výší dávky anestetické látky. „Spinální anestezii využíváme prakticky pouze při císařském řezu, kdy je tento způsob anestezie především pro maminku bezpečnější než celková anestezie. Je doporučena i odbornou anesteziologickou společností,“ doplnil primář oddělení ARO Nemocnice Valašské Meziříčí MUDr. Petr Dvořák. Spinální anestézie účinkuje rychle, spolehlivě a stačí pouze malá dávka anestetika o vyšší koncentraci. Při epidurální analgezii je třeba aplikovat méně koncentrovaná lokální anestetika a analgetika než při spinální anestézii a účinek se dostavuje pomaleji.

PŘIROZENÝ POROD

U klasického porodu přirozenou cestou mohou tedy anesteziologové maminkám nabídnout pro tlumení bolesti epidurální analgezii. Pro využití této metody se může žena rozhodnout v samotný den porodu či v jeho průběhu. Po poradě s porodníkem a zvážení vhodnosti této formy analgezie je přivolán anesteziolog. Po krátkém vyšetření vysvětlí rodičce postup i všechna pro a proti. K provedení výkonu pak již stačí jednoduché laboratorní vyšetření, které má rodička již provedeno při příjmu do nemocnice.

V Saalfeldu je praxe nepatrně odlišná. Ženy se musí závazně rozhodnout, zda budou chtít některou z metod tlumení bolesti využít, ještě před porodem. Metoda však může být indikována i později, ale jen z lékařského rozhodnutí. „Můžeme v tom vidět zbytečnou byrokracii, ale důvod toho postupu je ten, aby si ženy vše rozmyslely předem a nebyly při rozhodování ovlivněny velkými porodními bolestmi, a aby se neztrácel „drahocenný“ čas vysvětlováním a podepisováním informovaného souhlasu u trpící rodičky. Němky však tuto situaci řeší většinou tak, že metodu odsouhlasí a nechají si tak pomyslná zadní vrátka,“ popsal saalfeldskou praxi anesteziolog Martin Juříček a na otázku, zda se německé rodičky něčím liší od Češek, s úsměvem odpověděl: „Když jsem do Německa nastoupil, zdálo se mi, že Němky lépe snášejí bolest, jsou odolnější. Později jsem od tohoto názoru ustoupil.“

Přesto se však ženy ve Valašském Meziříčí od svých západních kolegyň liší - epidurální analgezii vyžadují méně často. Ani při ohlédnutí do statistik z minulých let nezaznamenali lékaři žádný prudký nárůst zájmu. Zatímco před třemi lety si nechalo „epidurál“ aplikovat zhruba osm procent maminek rodících přirozenou cestou, loni to bylo o pouhá dvě procenta více. „V porovnání se situací před 10 lety zaznamenáváme nyní v zvýšený zájem o jednotlivé metody anestezie a analgezie a řekl bych, že zhruba třetina rodiček některou metodu využije,“ odhadl MUDr. Juříček.

O epidurální analgezii se nemusí bát říci ani maminky, které mají vyšší hmotnost. Proniknout podkožím sice u žen s nadváhou či obezitou může být obtížnější, ale ne nemožné. „V těchto případech je náročnější přesně vyhmátnou správný prostor vpichu a nemusí se nám vždy podařit proniknout do cílového místa. Zákrok se tak nemusí provést, rozhodně však nehrozí žádné vážnější komplikace. Mně osobně se ještě za 15 let praxe nestalo, že bych musel některou pacientku odmítnout,“ ubezpečil anesteziolog Martin Juříček s tím, že současná medicína již počítá s tím, že lidé jsou objemnější, a proto jsou dnes k dispozici i odpovídající vybavení.

Podání epidurální analgezie nijak neovlivňuje miminko, neomezuje volný pohyb rodičky v průběhu porodu ani volbu porodní polohy. Ženy musí pouze dávat pozor při sprchování, aby jim voda do místa vpichu nezanesla infekci.

CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Indikoval Vám lékař císařský řez? Pak Vám anesteziologové jistě dají na výběr, zda rodit v celkové anestezii nebo za využití lokální spinální anestezie. Při celkové anestezii dochází k úplnému vyřazení vědomí, maminka nevnímá bolestivé ani ostatní vnější podněty. Pro rodičku i miminko je však mnohem vhodnější spinální anestezie, protože je bezpečnější a žena je plně při vědomí. Když lékaři vytáhnou miminko z bříška, může se na něj rodička podívat, dotknout se jej a ihned si začít užívat pocity mateřství. „Žena ztrácí cit zhruba od prsou dolů, účinek pak spolehlivě přetrvá po dobu operačního výkonu a nemusíme tak podávat další analgetika jako u celkové anestezie. Porodník pak může bez spěchu provést císařský řez. Některé látky podávané právě při celkovém uspání mohou přes placentu proniknout k miminku, které také ovlivní,“ uvedl některé z výhod spinální anestezie MUDr. Petr Dvořák s tím, že rovněž pooperační bolesti se po použití „spinálu“ dostavují později, než při celkové anestezii jsou lépe ovlivnitelné. Tyto výhody si jistě uvědomují i rodičky samotné, o čemž svědčí fakt, že zhruba 80 procent žen, které rodily v posledních letech ve Valašském Meziříčí císařským řezem, zvolilo právě spinální anestezii.

JE TO BEZPEČNÉ?

Epidurální analgezie a spinální anestezie jsou technicky náročné metody a vyžadují zkušený personál, jedná se však o velmi bezpečné metody s velmi vzácnými vedlejšími účinky. „S komplikacemi se setkáváme velmi zřídka a ani tyto komplikace obvykle nevyžadují prodloužení hospitalizace. Zhruba jednou za rok si některá maminka stěžuje na bolesti hlavy, ale na to jsme připraveni a ihned situaci řešíme,“ uzavřel primář Petr Dvořák s tím, že v Nemocnici Valašské Meziříčí je podání těchto prostředků v současnosti zcela bezplatné.