Nem. Valašské Meziříčí

Nová metoda na chirurgickém oddělení zkrátí dobu hospitalizace i návrat do běžného života

18. 11. 2013

Zlomeniny paty patří mezi jedny z nejkomplikovanějších úrazů nohy, které většinou zanechávají závažné trvalé následky.
 

Text: redakce / Foto: Mgr. Radka Baková, archiv MUDr. Daniela Pešáka

Patní kost je sice malá, ale velmi významná kost v těle člověka. Dalo by se říct, že je základním stavebním kamenem celé nohy. Při chůzi se na patu přenáší váha celého těla. Pokud dojde k jejímu poškození, je to pro pacienta velmi bolestivé, změní se tvar a stavba celé nohy. Dochází k omezení pohyblivosti pacienta s rozvojem trvalých bolestí po každé zátěži. Jedná se o poranění poměrně malé části lidského těla, nicméně svými funkčními důsledky v oblasti celé nohy velmi závažné. „Typická zlomenina patní kosti vzniká pádem na patu z velké výšky. Patní kosti nevydrží nadměrný nápor a dojde k jejímu zlomení a zborcení,“ vysvětluje primář chirurgického oddělení MUDr. Daniel Pešák a dodává: „Zlomeniny paty patří mezi jedny z nejkomplikovanějších úrazů nohy, které většinou zanechávají závažné trvalé následky.“

Chirurgické oddělení nemocnice ve Valašském Meziříčí se problematikou zlomenin patní kosti zabývá dlouhodobě a prošlo několika etapami v ošetřování zlomenin paty stejně jako celá úrazová chirurgie od minimálně invazivních až po extenzivní a operačně náročné jak pro tým chirurgů, tak i pro pacienty. 

NOVÁ TECHNIKA

Mezi nejběžnější dosud používané operační metody zlomeniny patní kosti patřila fixace kostních fragmentů pomocí drátů, šroubů nebo speciálních dlah. V těchto týdnech začali lékaři chirurgie používat ke stabilizaci zlomené patní kosti novou moderní miniinvazivní techniku, kdy se pomocí speciálního patního hřebu a šroubů za rentgenové kontroly fixují kostní fragmenty z několika drobných operačních ran. „Tuto operační metodu využívá jen několik pracovišť v České republice. Jedná se o metodu zcela novou, unikátní, která vznikla díky spolupráci našich a drážďanských traumatologů a tuzemského výrobce osteosyntetického materiálu firmy Medin z Nového Města na Moravě. Pro nás je zásadní, že se díky ní snižují rizika a komplikace spojené s výkonem. Pro pacienta je navíc mnohem méně bolestivá,“ uvádí primář. Mezi zásadní výhody použití nové metody na rozdíl od dlahové osteosyntézy, kde jsou největší rizika poruchy hojení a vznik defektů kůže, patří především zmíněná miniinvazivita, která výrazně snižuje riziko rozvoje infekce. Další zásadní výhodou je stabilita implantátu, a tím pevná fixace jednotlivých fragmentů.

HOSPITALIZACE KRATŠÍ O POLOVINU

Délka hospitalizace se díky nové metodě zkrátila na polovinu. Po propuštění pacient chodí tři měsíce o berlích a přibližně od šestého měsíce je schopen se vrátit k běžným denním činnostem. „Našim cílem je, aby se pacient po operaci úspěšně zrehabilitoval a vrátil do běžného života s co nejmenším rozsahem trvalých následků. K tomu je ale potřeba, aby pacient ke své léčbě přistupoval zodpovědně a řídil se pokyny ošetřujícího lékaře. Není lepší pocit než vidět své pacienty opět chodit,“ dodává MUDr. Daniel Pešák.

Jedním z pacientů, který byl novou metodou operován, byl muž, který si zlomeninu patní kosti způsobil skokem ze zhruba dvoumetrové výšky na silnici. Pacient si ztěžoval na bolesti v oblasti paty, kolem které mu naběhl výrazný otok. Po ošetření na chirurgické ambulanci bylo proto pacientovi provedeno CT vyšetření a další den byl muž přijat na chirurgii, kde byla provedena operace – otevřená repozice a stabilizace zlomeniny zajištěným patním hřebem „C-Nail“ firmy Medin. „Operace proběhla bez komplikací a pacient se dobře hojil. Již třetí pooperační den byl muž již propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Stehy byly odstraněny 14. Den od zákroku a již čtvrtý pooperační týden pacient začal řízeně rehabilitovat pod vedením našich rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů. K dnešnímu dni, tedy tři měsíce od úrazu pacient chodí a našlapuje, při chůzi nemá žádné bolesti a hybnost v hlezenním kloubu má zcela bez omezení, což je obrovský úspěch,“ uzavírá primář Daniel Pešák s tím, že aplikace nového implantátu by měla zajistit do budoucna celkové zlepšení výsledků v léčbě zlomenin patních kostí.