KARDIOLOGICKÉ CENTRUM

Nově vybudované Kardiologické centrum AGEL nabízí vrcholné možnosti současné medicíny

28. 1. 2016

Jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice mají nyní díky rozsáhlé rekonstrukci Kardiologického centra AGEL k dispozici lidé z Pardubického kraje.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv Kardiologického centra AGEL

V areálu Pardubické nemocnice byla v loňském roce postavena nová budova Kardiologického centra AGEL, kde mají zdravotníci a pacienti k dispozici nejmodernější technologie a komfortní prostředí. Celková investice dosáhla 96 miliónů korun. „Zatímco předtím jsme měli k dispozici omezenou plochu přímo v budově Pardubické nemocnice, kde byl umístěn jeden katetrizační sál a velmi stísněné zázemí pro personál, nyní nám slouží nová prostorná budova. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i původní oddělení a s novými prostorami bylo účelně propojeno spojovacím koridorem,“ popisuje předseda představenstva Kardiologického centra AGEL Ing. Pavel Fojtík. Hlavním důvodem pro vybudování nových prostor byl vznik druhého katetrizačního sálu, který bude přínosem především pro pacienty. Dva sály se shodnými angiolinkami totiž zvýšily bezpečnost výkonů i provozní spolehlivost pracoviště. Díky novému technickému vybavení se centrum dostalo na špičku v celé České republice. „Tento projekt sahá mnoho let do historie. Velmi oceňuji, že ze strany AGELu bylo vše dodrženo tak, jak bylo stanoveno na samotném začátku. Výsledkem této spolupráce je, že Pardubická nemocnice má své kardiocentrum, které dosahuje velmi vysoké úrovně,“ uvedl při slavnostním otevření hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. „Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně. Jedná se například o moderní rentgenové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, vysokofrekvenční ultrazvuk, vybavení umožňující 3D rekonstrukce krevního řečiště,“ říká primář Kardiologického centra AGEL, MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

URYCHLENÍ PŘÍJMU NEMOCNÝCH S INFARKTEM
Nové sály výrazně usnadňují a zrychlují přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. Sály jsou prostorově i přístrojově špičkově vybaveny pro ošetření i těch nejtěžších forem akutního infarktu. „O tyto pacienty můžeme kvalitně pečovat také díky mezioborové spolupráci s oddělením ARO a kardiologie Pardubické nemocnice,“ říká primář MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., a doplňuje, že díky geografickému umístění má pardubické centrum odpovědnost nejen za pacienty z Pardubického, ale z významné časti také Středočeského kraje. „Úmrtnost nemocných na akutní infarkt myokardu patří v Pardubickém kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice,“ podotkl primář Varvařovský. Nové pracoviště výrazně zvýší pohodlí samotných pacientů. V nové budově centra vznikl také denní stacionář, který je stavebně oddělen od nemocničních budov a umožňuje třetině nemocných absolvovat katetrizační vyšetření bez nutnosti hospitalizace, navíc v podmínkách hotelového komfortu. „Zatímco dosud museli být i lidé, kteří podstupovali jednodušší zákrok, hospitalizováni minimálně na jednu noc v nemocnici, nyní jsou ještě týž den propuštěni do domácího prostředí. Po zákroku jen několik hodin setrvají ve stacionáři na pozorování, a pokud je vše v pořádku, ohou jít domů,“ vysvětluje MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D., s tím, že zvýšením kapacity o další katetrizační sál zároveň odpadne nutnost provádět výkony až do pozdních hodin. Nemocným se tak po přijetí výrazně zkrátí doba čekání na výkon.

ARYTMOLOGICKÁ AMBULANCE

Nový kabát dostala také arytmologická ambulance, která byla přestěhována z původních prostor v budově Pardubické nemocnice do komfortního zázemí nové budovy. „Navíc mohlo dojít i ke zvýšení kapacity a namísto jedné arytmologické ambulance nyní slouží pacientům dvě. Na nově vzniklém pracovišti se chceme věnovat především telemedicíně, což znamená, že v blízké budoucnosti by již pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem nemuseli na kontroly dojíždět mnohdy několik desítek kilometrů, ale pomocí speciálního softwaru dojde k přenosu dat na dálku,“ prozrazuje plány do budoucna MUDr. Aleš Havlíček z arytmologické ambulance.

VÝUKOVÉ CENTRUM A KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI
Součástí nové budovy je také výukové centrum pro 30 osob, které je stejně jako katetrizační sál technicky vybaveno pro možnost provádění přímých přenosů z prováděných zákroků, což Kardiologickému centru AGEL umožní zapojit se do vrcholných vzdělávacích akcí v Česku i ve světě. „Technologické vybavení umožňuje i komunikaci se spolupracujícími kardiochirurgickými pracovišti v reálném čase, takže můžeme v případě potřeby u urgentních stavů okamžitě konzultovat a zvolit tak optimální postup,“ uvádí primář Varvařovský. Celkové náklady na vybudování moderního centra se vyšplhaly na celkem 96 miliónů korun, přičemž ze strukturálních fondů Evropské unie byla uhrazena jedna ze dvou angiolinek v hodnotě 20 miliónů korun. Jen stavební investice vyšly na 50 miliónů. „Chtěl bych poděkovat pacientům, návštěvníkům i personálu za trpělivost a shovívavost během stavby. Poděkování patří také Pardubickému kraji, bez jehož podpory a porozumění by toto nejmodernější katetrizační a výukové pracoviště nevzniklo,“ uvedl na závěr předseda představenstva Kardiologického centra AGEL Ing. Pavel Fojtík.