JESENICKÁ NEMOCNICE

Halu Jesenické nemocnice znovu zdobí dílo Slavoje Kovaříka

26. 10. 2017

Po převzetí nemocnice v minulém roce bylo dílo překryto plachtou a i jeho původ byl zahalen rouškou tajemství.

Pacientům s demencí pomáhá v Jesenické nemocnici bazální stimulace

23. 8. 2017

Pro využívání konceptu Bazální stimulace je oddělení LDN Jesenické nemocnice vybaveno i řadou pomůcek, které hravou formou zlepšují paměť i vnímání pacientů.

Radiodiagnostické oddělení Jesenické nemocnice má nový skiagrafický přístroj

13. 7. 2017

Výměna skiagrafického přístroje je prvním krokem k digitalizaci radiodiagnostického pracoviště.

Chybějící spektrum péče nabídly lidem v Šumperku nové ambulance Jesenické nemocnice

20. 4. 2017

Kromě nově vzniklých odborností přímo v Jesenické nemocnici rozšířila nemocnice nabídku svých služeb o gynekologickou a chirurgickou ambulanci také v Šumperku.

Jesenická nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruovanou Léčebnu dlouhodobě nemocných

30. 3. 2017

Projekt vznikl již v roce 2013 a byl podpořen z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce, Ministerstvem zdravotnictví, Olomouckým krajem a Sdružením měst a obcí Jesenicka.

Jesenická nemocnice loni odstartovala převratné změny

7. 2. 2017

Již nyní vedení nemocnice pracuje na vzniku nových odborností a zavádí nové metody ve stávajících operačních oborech – zejména v chirurgii a gynekologii.

Jesenická nemocnice zahájila rozsáhlé investice

9. 1. 2017

Již byly pořízeny nebo budou zakoupeny nové přístroje a vybavení, které jsou nezbytným předpokladem poskytování zdravotní péče v souladu s moderními trendy medicíny.