FORLIFE

Komárňanská nemocnica zjednodušila objednávanie na mamografické vyšetrenia

16. 6. 2017

Mamografia predstavuje dôležité vyšetrenie v prevencii rakoviny prsníka.

Text: Mgr. Peter Nagy, Mgr. Marta Csergeová / Foto: Mgr. Peter Nagy

Oddelenie rádiodiagnostiky Všeobecnej nemocnice Komárno pripravila pre svojich pacientov novú možnosť elektronického objednávania na mamografické vyšetrenie. S poskytovaním možnosti online elektronického objednávania na mamografické vyšetrenie prišla nemocnica vďaka snahe o postupnú modernizáciu svojich služieb aj v tomto smere. „Na mamografické vyšetrenie sa bolo doteraz možné objednať len osobne na oddelení rádiodiadnostiky resp. telefonicky. Od dnešného dňa sa k týmto možnostiam pridala aj alternatíva online objednávania, vďaka ktorej sa môžu pacienti prihlásiť na vyšetrenie z pohodlia domova kedykoľvek počas dňa a nie sú viazaní na ordinačnú dobu rádiodiagnostického oddelenia,“ uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH. 

Mamografia predstavuje dôležité vyšetrenie v prevencii rakoviny prsníka, ktoré by sa malo vykonávať u žien nad 40 rokov v 2-ročných intervaloch. Vyšetrenie nie je viazané na žiadnu špeciálnu prípravu, pacientka musí mať so sebou žiadanku od odborného lekára–gynekológa. Doplnkovou vyšetrovacou metódou je sonografia prsníkov. Vďaka novému pripravovanému ultrasonografickému pracovisku bude vedieť oddelenie pacientkam zjednodušiť aj tento krok, takže bude možné absolvovať obe vyšetrenia počas jedného termínu. Ambulantné pacientky (plánované vyšetrenia) sa objednávajú na konkrétny dátum a čas osobne na pracovisku, telefonicky na tel. č.: 035/ 7909 311, alebo prostredníctvom online registračného formuláru na webstránke nemocnice http://mamograf.nemocnicakomarno.sk/