FORLIFE

Jednodňová chirurgia nemocnice je najkomplexnejšou v regióne

5. 8. 2016

Operačná endoskopická veža patrí na súčasnom trhu k najmodernejším zariadeniam svojho druhu.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Peter Nagy

Oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti vo Všeobecnej nemocnici Komárno „tzv. jednodňová chirurgia“ rozšírilo spektrum svojich služieb vďaka najnovšej endoskopickej veži v hodnote 145.000 eur. Toto multiodborové zariadenie umožní odborníkom z oddelenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti rozšíriť ponuku svojich služieb v miniinvazívnej chirurgii, gynekológii, ortopédii a v traumatológii. Operačná endoskopická veža patrí na súčasnom trhu k najmodernejším zariadeniam svojho druhu. „Táto endoskopická zostava je špičkou vo svojej kategórii. Prináša vysoký operačný komfort pre operatéra a tým očakávanú kvalitu a bezpečie pre pacienta.

Toto zariadenie umožňuje kvalitný videozáznam vo FullHD rozlíšení vďaka medicínskemu LED monitoru a kamerovej jednotke s vysokým rozlíšením, ďalej disponuje širokým spektrom inštrumentária, ako aj moderným multiodborovým elektrochirurgickým generátorom,“ vysvetlil primár chirurgického oddelenia MUDr. Gustáv Škodáček. Zabezpečenie nového zariadenia nie je len súčasťou priebežného skvalitňovania prístrojového vybavenia oddelenia, ale umožňuje rozšíriť spektrum poskytovaných služieb jednodňovej chirurgie komárňanskej nemocnice. Nové multiodborové zariadenie umožní pracovníkom „jednodňovej chirurgie“ rozšíriť portfólio poskytovaných služieb o ortopedické a traumatologické zákroky, akými sú napríklad artroskopické operácie kolena, či malé tzv. kostné operácie rúk a nôh. „V chirurgii budeme napríklad vykonávať operácie pruhov brušnej steny tiež miniinvazívnou technikou.

Vďaka tejto modernej zostave budeme môcť štandardne využívať endoskopické výkony, akým je aj hysteroskopia – vizualizácia kanála krčka maternice a dutiny maternice, pri veľkom počte gynekologických zákrokov, ktorá by mala byť v súčasnosti štandardom, keďže prináša množstvo výhod pre pacientky vrátane kratšej doby rekonvalescencie a menších pooperačných bolestí,“ uviedol MUDr. Rudolf Pelikán, MPH, námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť. Nemocnica informovala, že jej zámery v oblasti modernizácie ani zďaleka nekončia. „V súčasnosti pracujeme na viacerých plánoch modernizácie konkrétnych oddelení, no jednou z najvýznamnejších je plánovaná rozsiahla rekonštrukcia celého oddelenia vnútorného lekárstva, s ktorou začneme už v tomto roku,“ dodal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.