FORLIFE

TOP Lekárov Slovenska má komárňanská a levočská nemocnica

12. 1. 2016

Prácu lekára, sestry či zdravotníckeho personálu nemôže vykonávať každý človek.

Text: Mgr. Marta Csergeova / Foto: archiv nemocnic

Všeobecná nemocnica Komárno a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča sa môžu pochváliť ďalším úspechom. S nominovaných odborníkov sa v štvrtom ročníku ankety TOP Lekári Slovenska umiestnila vedúca lekárka oddelenia radiačnej onkológie z komárňanskej nemocnice MUDr. Eva Mrázová a primárka fyziatricko-rehabilizačného oddelenia z levočskej nemocnice MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA. V odbore Radiačná onkológia bolo deväť nominovaných odborníkov, s ktorých druhú priečku obsadila MUDr. Eva Mrázová. „Mojim plánom do budúcnosti je robiť svoju prácu tak, ako najlepšie viem. Som nadšená z umiestnenia medzi TOP Lekármi Slovenska a ďakujem vedeniu nemocnice za nominovanie a podporu vo vykonávaní mojej práce,“ povedala ocenená MUDr. Eva Mrázová. Pani doktorka Mrázová mala štúdium na strednej škole zamerané na zdravotníctvo, konkrétne farmáciu, čo bolo pre ňu tak zaujímavé, že sa rozhodla ďalej pre štúdium medicíny. Po ukončení Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa začala v roku 2002 venovať radiačnej onkológii. Keďže sa riadi v živote krédom „hranice našich možností sú tam, kde ich posunieme...“, určite vytýčený cieľ špičkového pracoviska v Komárne čoskoro dosiahne. „Takýmito významnými oceneniami našich odborníkov si čím ďalej, tým viac uvedomujeme, že vďaka nim, ich zanietenosti, láske a prístupu k práci posúvajú celé našej zdravotnícke zariadenie medzi špičku, za čo jej ďakujem,“ uviedol riaditeľ komárňanskej nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.

Tretiu priečku obsadila v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitáciakde bolo deväť nominovaných odborníkov, primárka MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, z levočskej nemocnice. „Najviac sa teším spokojným pacientom, ktorým každodenne pomáham, čím sa mi darí plniť životné krédo „mať schopnosť vytvárať efektívny, užitočný a pokojný život…“. Mojim cieľom do budúcnosti je liečiť, bádať, učiť sa a venovať sa svojim pacientom a možno aj neurorehabilitácii. Som nadšená z umiestnenia medzi TOP Lekármi Slovenska a ďakujem vedeniu nemocnice, kolegom za nominovanie a podporu vo vykonávaní mojej práce,“ povedala ocenená primárka MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA. Pani primárka Dzurňáková sa vďaka otcovi, ktorý ju už od detstva vťahoval do nemocničného prostredia a tým v nej vytváral aj pozitívny vzťah k medicíne a hlavne k levočskej nemocnici, rozhodla byť lekárkou. Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a atestáciu z neurológie a fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. „MUDr. Dzurňáková je výborná primárka, lekárka, žena a človek. V našej nemocnici pracuje už 19 rokov a je obdivuhodné, že má neustále úsmev na tvári. V mene všetkých kolegov jej srdečne gratulujem,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice, Mgr. Miroslav Jaška. Prácu lekára, sestry či zdravotníckeho personálu nemôže vykonávať každý človek. Toto náročné povolanie môže vykonávať len osoba s veľkým srdcom, citom a zanietením pre pomoc druhým s ich zdravotnými problémami a veľakrát aj s ich ťažkými životnými situáciami. A takýchto výnimočných ľudí máme práve v našich nemocniciach, ktoré patria do skupiny AGEL.