FORLIFE

Komárňanská nemocnica otvorila nové priestory pre dlhodobo chorých pacientov

8. 7. 2015

Na oddelení je poskytovaná starostlivosť aj pre pacientov v posledných štádiách ochorení.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Anton Marek

Všeobecná nemocnica Komárno, v polovici apríla, slávnostne otvorila pre dlhodobo chorých pacientov nové priestory v pavilóne J na štvrtom poschodí. Rekonštrukcia oddelenia trvala takmer 4 mesiace a nemocnicu stála viac ako 70 tisíc eur. Pacienti sa môžu tešiť z modernejších a príjemnejších priestorov. Novo vybudované prostredie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej starostlivosti pre pacientov z Komárna a aj širokého okolia. Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) má kapacitu 28 lôžok. „Verím, že zmodernizované oddelenie pacientom spríjemní ich pobyt v nemocnici a personálu oddelenia spríjemní pracovné prostredie,“ povedal pri slávnostnom otvorení riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš. 

Rekonštrukčné práce sa dotkli všetkých priestorov, vymenené boli podlahy, okná aj dvere, obnovili sa sociálne zariadenia ako pre pacientov, tak pre personál. Zakúpený bol celkom nový nábytok ako pre pacientov, tak i pre zdravotnícky personál a čiastočne sa obnovila elektroinštalácia. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo investovať do obnovy oddelenia, ktoré dlhodobo chorým pacientom prinesie väčšie pohodlie a komfort,“ dodal riaditeľ. Oddelenie dlhodobo chorých bolo zriadené 15.2.2000 a poskytuje starostlivosť pre chronicky chorých pacientov od 18. roku života. Nakoľko v nemocnici nie je lôžkové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ani oddelenie paliatívnej medicíny, oddelenie poskytuje aj rehabilitačnú starostlivosť u starších a chronicky chorých pacientov. Na oddelení je poskytovaná starostlivosť aj pre pacientov v posledných štádiách ochorení.