FORLIFE

Komárňanská nemocnica zaviedla novinku

18. 3. 2015

Identifikácia pacientov náramkami je spoľahlivý, praktický a bezpečný spôsob zefektívnenia poskytovania starostlivosti v zdravotníckom zariadení.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Anton Marek

Každý hospitalizovaný pacient Všeobecnej nemocnice Komárno dostane od decembra 2014 pri prijatí identifikačný náramok (ID). Jednotný postup identifikácie hospitalizovaného pacienta, vedie k zvýšeniu bezpečnosti pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a k predchádzaniu vzniku omylov pri poskytovaní liečebných, vyšetrovacích metód a ošetrovateľských úkonov. Nemocnica investovala viac ako 2500 eur do 12 000 kusov bielych ID náramkov. Vedenie rozhodlo, že v blízkej budúcnosti budú zakúpené tiež etikety značenia striekačiek s názvami liečiv. Identifikácia pripraveného lieku je jasná na prvý pohľad s farebným kódovaním, čo zvýši bezpečnosť pacientov pri anestézii, zníži možnosť zámeny liečiv pri aplikácii a tým dôjde k skvalitneniu starostlivosti pacientov na operačných sálach. 

Identifikačné náramky pomôžu nielen pacientom, ale aj personálu celej nemocnice, ktorý sa vďaka nim okamžite dozvie všetko potrebné o pacientovi. „Nový identifikačný systém umožní personálu okamžité zistenietotožnosti pacienta prostredníctvom rýchlej vizuálnej komunikácie, hlavne v situáciách, keď sa nedá spoľahlivo overiť totožnosť pacienta prostredníctvom slovnej identifikácie, čím sa zvýši v maximálnej miere bezpečnosť pacienta. Náramok je nositeľom základných informácií o pacientovi. Identifikácia pacientov náramkami je spoľahlivý, praktický a bezpečný spôsob zefektívnenia poskytovania starostlivosti v zdravotníckom zariadení,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH. 

Náramky sú vyrobené z neelastického trojvrstvového polyesteru so špeciálnym povrchom, sú umývateľné, ľahké, pevné, nemajú ostré hrany a používajú sa len jednorazovo. Zdravotnícky pracovník upevňuje náramok na zápästie ruky, pričom dbá na to, aby nespôsoboval opuch alebo priškrtenie končatiny alebo nebol príliš voľný a neskĺzol z ruky. „Používaním týchto identifikačných náramkov sa snažíme zlepšiť bezpečnosť pacienta, predchádzať nežiaducim udalostiam, minimalizovať možné riziká spojené so zámenou pacienta. Máme vypracovanú smernicu „Bezpečná identifikácia pacienta“, v ktorej je zadefinovaný jednotný postup identifikácie hospitalizovaného pacienta v našom zdravotníckom zariadení.

Pri identifikácii novorodencov sa postupuje v súlade platného Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o označení novorodencov, ktoré ustanovuje spôsob označenia novorodenca, aby sa zamedzilo výmene bábätka počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení,“ dodala námestníčka s tým, že u nás sa označuje každý novorodenec troma spôsobmi, ktoré sú uvedené v usmernení. „Napriek zvýšeným nákladom je bezpečnosť pacienta prioritou v každom zdravotníckom zariadení. Chceli by sme preto projekt Bezpečnej identifikácie pacienta natrvalo zaviesť do nášho zdravotníckeho zariadenia,“ povedal riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš.