FORLIFE

Komárňanská nemocnica má ďalšiu sestru s prestížnym ocenením Biele srdce

28. 7. 2014

Ocenená Eva Molnárová rozjasňuje miestnosti komárňanskej nemocnice už 25 rokov a je obľúbená ako u pacientov, tak medzi kolegyňami.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: archív Evy Molnárovej

Ďalším mimoriadnym úspechom sa môže pochváliť Všeobecná nemocnia Komárno. Prestížnym ocenením BIELE SRDCE Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyjadrila svoje uznanie spomedzi štrnástich ocenených zdravotníkov v kategórii Sestra a pôrodná asistentka v praxi aj pani Eve Molnárovej z komárňanskej nemocnice. Slávnostné oceňovanie sestier a pôrodných asistentiek – členiek SK SaPA sa uskutočnilo koncom júna pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pod záštitou ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) JUDr. Zuzany Zvolenskej. „Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomostí a humanity, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva,“ uviedol PhDr. Milan Laurinc, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ocenenie z rúk generálneho riaditeľa Sekcie zdravia MZ SR MUDr. Mária Miklošiho a prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si prevzalo 31 najlepších zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli nominovaní v kategóriách: sestra a pôrodná asistentka – manažér, sestra a pôrodná asistentka v praxi, sestra a pôrodná asistentka – pedagóg a mimoriadne ocenenie.

Ocenená Eva Molnárová rozjasňuje miestnosti komárňanskej nemocnice už 25 rokov a je obľúbená ako u pacientov, tak medzi kolegyňami. Po ukončení strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede začala pracovať na detskom oddelení komárňanskej nemocnice, neskôr v nemocničných jasliach. Za posledných devätnásť rokov pracovala na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, neurologickom oddelení a na príjmovej ambulancii. Aktuálne pôsobí na neurologickom oddelení ako sestra v jednozmennej prevádzke. „Pani Molnárová má úžasnú povahu. Je pracovitá, komunikatívna, ohľaduplná a taktná. Profesionálne skúsenosti a poznatky odovzdáva s veľkou láskou a entuziasmom mladým kolegyniam. K pacientom pristupuje citlivo, súcíti s ich problémami, vypočuje si ich a vždy nájde slová, ktorými ich upokojí. Nájde si čas sadnúť si k nim, chytiť ich za ruku, pohladiť, upokojiť. Vie navodiť pokojnú atmosféru či už medzi pacientmi, príbuznými, ale aj medzi nami. Je čestná a láskavá. Dokáže poradiť, ako aj zvládnuť každý problém. Život ju naučil, že všetky determinanty ľudských činností – vedieť, môcť i chcieť – sú rovnocenné. Pacienti o nej hovoria, že tam kde sa objaví vnáša istotu a čerstvý prúd energie,“ povedala PhDr. Zlatica Halmová, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva.

Návrh na prestížne ocenenie podal kolektív neurologického oddelenia a jednotky intenzívnej starostlivosti, Rada regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Komárne. Ocenení získali diplom, finančnú odmenu a šperk v tvare srdca. Na slávnostné podujatie pani Molnárovú prišli podporiť kolegovia z nemocnice i vedenia spoločnosti AGEL SK. „Za vedenie nemocnice ako i všetkých kolegov jej srdečne gratulujeme k prestížnemu oceneniu a zároveň by sme sa jej chceli veľmi pekne poďakovať za to, že je medzi nami, že nás robí lepšími. Za jej rady pri riešení našich problémov a predovšetkým za to, že je príkladná sestra, matka, manželka, kolegyňa a za jej prívetivé správanie k pacientom“, dodala námestníčka.

Uznanie patrí ocenenej sestre aj za jej nezištnú ochotu pomáhať. „Raz, na športovej prechádzke pri hrádzi si všimla ženu, ktorá sa pokúšala utopiť. Neváhala a šla za ňou. Našťastie na tom mieste nebola ešte veľmi hlboká voda. Podarilo sa jej ženu prehovoriť a pomohla jej na breh. Zložila si kabát, dala ho zmrznutej pani a privolala záchranku. Keď po nejakom čase bola táto pani hospitalizovaná na našom oddelení, spoznala svoju záchrankyňu a so slzami v očiach sa jej poďakovala. Povedala, že má krásne vnúča a teší sa z každej chvíľky, ktorú s ním strávi. Našla zmysel života a vyzerala spokojná,“ vyrozprávala skutočný príbeh pani Molnárovej vedúca sestra neurologického oddelenia Mgr. Melinda Kiss.

„Som príjemne prekvapená, že som bola medzi 31 ocenenými zdravotníkmi, a týmto by som sa chcela poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí pri mne stoja aj v ťažkých životných situáciách a verím, že sa oplatilo správať sa k iným tak, akoby sme chceli, aby sa iní správali k nám,“ dodala ocenená sestra Eva Molnárová s tým, že pri práci sestry a pôrodnej asistentky sa stretávame nielen s utrpením, bolesťou a smrťou, ale i s radosťou z príchodu nového života na svet alebo vyliečenia pacientov z ich chorôb a ich zaradenia sa do bežného života.

Prácu sestry a pôrodnej asistentky nemôže vykonávať každý človek. Náročnosť tohto povolania sa skutočne považuje za životné poslanie. Veď „sestričky“ sú prvou kontaktnou osobou pre pacienta, ktorý na oddelenie či ambulanciu príde. Musí to byť osoba s veľkým srdcom, citom a zanietením pre pomoc druhým s ich zdravotnými problémami a veľakrát aj s ťažkými životnými situáciami. Veď si predstavte, byť v ich pozícii, každý deň sa usmievať a byť prívetivý i keď sami prežívame ťažké obdobia svojho bežného života... a preto im patrí neopísateľná vďaka.