FORLIFE

Nemocnica Komárno má jednu z najlepších sestier – manažérok – na Slovensku

19. 6. 2014

Medzi tromi najlepšími sestrami v kategórii manažérka na Slovensku skončila PhDr. Zlatica Halmová, MPH., námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo.

Text: redakcia / Foto: Pavol Funtál, Hospodárske noviny

Mimoriadnym úspechom sa môže pochváliť Všeobecná nemocnica Komárno. Medzi tromi najlepšími sestrami v kategórii manažérka na Slovensku skončila PhDr. Zlatica Halmová, MPH., námestník riaditeľa pre ošetrovateľstvo. Súťaž Sestra roka, ktorá sa konala už po siedmykrát, bola organizovaná pod záštitou Predsedu vlády doc. JUDr. Róberta Fica, Prvej dámy Silvie Gašparovičovej a Ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej. Podporiť súťažiace prišiel aj Vedúci sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva MUDr. Mario Mikloši, PhD. Súťaž Sestra roka 2013 vyvrcholila v marci na slávnostnom večere v hoteli DubleTree by Hilton v Bratislave. Sestra roka je súťaž, ktorej snahou je zvýšiť spoločenskú prestíž ošetrovateľskej profesie na Slovensku. Projekt je koncipovaný tak, aby ukázal nielen odborné kvality a manažérske schopnosti sestier, ale aj ľudský prístup, ochotu a obetavosť predstaviteliek tejto najpočetnejšej skupiny zdravotníckych pracovníkov. Ocenenie Sestra roka sa udeľovalo v štyroch kategóriách – manažér/ka, poskytovateľ/ka ošetrovateľskej starostlivosti, sestra sestier a cena za celoživotné dielo. Blahoželanie Zlatici Halmovej zaznelo od vedenia neziskovej organizácie FORLIFE aj spoločnosti AGEL SK. „Toto hodnotenie vnímame predovšetkým ako ocenenie dlhoročnej práce v našej nemocnici – najprv ako zdravotnej sestry a neskôr ako manažérky. Pani námestníčka je osoba s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom, obdarená diplomatickým taktom, zdravou empatiou, ale aj prirodzeným rešpektom. Jej práca je hodnotená ako vynikajúca, a to nielen medzi sestrami, ale aj všetkými členmi nemocnice,“ hovorí riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Úspešnú manažérku sme požiadali o rozhovor.

Boli ste prekvapená nomináciou?
Áno, nominovala ma spoločnosť AGEL SK. Nomináciu si cením a vnímam ju ako kladné hodnotenie mojej práce.

Prečo ste si zvolila povolanie zdravotnej sestry?
Mladý človek vždy stojí pred ťažkým rozhodnutím – nasmerovať svoj život a zvoliť si školu, ktorá naplní jeho očakávania a prinesie mu sebarealizáciu počas dlhých rokov pracovného života. V mojom prípade rozhodovanie nebolo ťažké a zložité. Rozhodla som sa samostatne, nikým som nebola ovplyvňovaná. Bola som vnútorne presvedčená stať sa sestrou. Chcela som pomáhať a byť nápomocná chorým ľuďom. No vtedy som nevedela, čo povolanie sestry obnáša. Utvrdila som sa o svojom správnom rozhodnutí až na základe spätnej väzby od pacientov, ktorí mi prejavovali vďaku a úctu. Vtedy som zažila pocit naplnenia.

Rozhodli by ste sa dnes opäť pre toto povolanie?
Áno, neviem si predstaviť iné povolanie. Táto práca ma napĺňa a je pre mňa aj koníčkom.

Čo považujete za vrchol svojej sesterskej kariéry?
Toho času zastávam funkciu námestníčky pre ošetrovateľstvo. Dovolím si tvrdiť, že ošetrovateľstvo je kariéra, v ktorej nie všetky ciele sú dosiahnuteľné, nie všetky úspechy sú merateľné a nie všetky výsledky sú predvídateľné, ale každý malý krok smerom k týmto cieľom prináša nádej a uzdravenie. Mojím cieľom je vytvoriť čo najlepšie pracovné podmienky pre sestry, aby mohli nerušene pracovať. Len tak môžu pacientom skutočne pomáhať.

Čo je podľa Vás najkrajšie a najťažšie na práci sestry?
Začnem s pozitívnymi stránkami. V prvom rade je to práca s ľuďmi, ktorá ma obohacuje a rozširuje môj obzor a skúsenosti. Je to krásny pocit vnímať vďaku a úctu od tých, ktorým pomáhame. Sestra neustále vstupuje do vzťahov s druhými ľuďmi, spolupracuje s inými zdravotníckymi pracovníkmi, je svedkom telesného a psychického utrpenia. Jednou z najnáročnejších situácií je stretávanie sa s umieraním a so smrťou. Pravdepodobne, ani jedna sestra na prvé stretnutie s úmrtím nezabudne.

Čo je podľa Vás najdôležitejšie v komunikácii s pacientom?
Vedieť si pacienta vypočuť, dodržiavať bezpečnú komunikáciu, ľudskosť a empatiu. Vyslovené slovo sa totiž už nedá vrátiť späť.

Máte obľúbené motto, príslovie, rozprávku?
Už v detstve ma učili správať sa k ľuďom tak, ako si predstavujem, že by sa mali správať oni ku mne. S obľubou si počas vianočných sviatkov pozriem rozprávku „Soľ nad zlato“. Prečo? Celou rozprávkou sa tiahne morálna pointa, ktorá je koniec koncov vyjadrená už v samotnom názve. Zlato je materializmus, ktorý vládne v dnešnom svete a jeho lesk všetkých zaslepuje. Avšak, až v krízových situáciách života, ako je napríklad choroba, prichádzame na to, že vôbec nie je dôležité. A práve vtedy si uvedomujeme hodnoty ako empatia, pochopenie, láska...

Čo by ste v živote a v práci chceli ešte zažiť?
V súkromnom živote vnúčatá. No a v práci spokojné sestry ocenené verejnosťou, morálne aj finančne.

Pôsobíte v zdravotníctve viac ako 30 rokov. Ako sa od tej doby zmenilo zdravotníctvo a rola sestry?
V minulosti sestra rutinne vykonávala ordinácie lekára. V súčasnosti pracuje samostatne a v spolupráci s lekárom sa neustále vzdeláva, pretože povolanie sestry je regulovaným povolaním. Pacient okrem odborných vedomostí a zručností od sestry očakáva pochopenie, ohľaduplnosť, ale i rešpektovanie svojich práv.

Máte nejakého pacienta, na ktorého nezabudnete?
Každá sestra má pacienta s príbehom, ktorý v srdci zotrvá navždy. Občas ju na jej ceste povzbudzuje, aby kráčala ďalej a zároveň poukazuje aká je tá cesta náročná a neraz bolestivá. Môj príbeh začal na internom oddelení, kde som ako mladá a neskúsená sestra začínala svoju kariéru. Práve tu som sa stretla s pacientkou, na ktorú nikdy nezabudnem, táto pani ma sprevádzala celým mojim profesionálnym životom. Vždy, keď som zmenila oddelenie ja, objavila sa na danom oddelení s nejakým zdravotným problémom. Avšak to, že sa stretneme na onkologickom oddelení, kde jej diagnostikovali malígne ochorenie v pokročilom štádiu a to, že budem pri nej aj v tých najťažších chvíľach, som neočakávala nikdy. S odstupom času ma vyhľadala jej dcéra a podala mi malú krabičku, na ktorej bolo napísané meno, so slovami „To je darček od mojej maminky“. Po rozbalení ma zalial prúd sĺz, v krabičke bol malý anjelik a pri ňom napísané: „Sestrička, ďakujem za všetko“.

Čo sa Vám podarilo vo Všeobecnej nemocnici Komárno dosiahnuť, zmeniť, zlepšiť?
Po nástupe na post námestníčky som sa venovala najmä vypracovaniu riadenej dokumentácie, štandardom a smerniciam. Nemalé úsilie však venujem aj vzdelávacím aktivitám ako školeniam a odborným konferenciám. Snažím sa nastaviť procesy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti na čo najvyššiu úroveň. Teraz sa venujem problematike bezpečnosti pacienta, ako predchádzať nežiaducim udalostiam ako napríklad pádom, dekubitom, nozokomiálnym nákazám, ale aj dosiahnutiu priaznivých hodnôt v kritériách kvality.

Koncom apríla ste získali ďalšie ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja „Zdravotník roka 2013“. Prezraďte nám ako sa cítite po ďalšom veľkom úspechu?
V prvom momente vyhlásenia som bola dojatá a veľmi šťastná. Vážim si ocenenie, ktoré som získala v tejto prestížnej súťaži. Znamená pre mňa veľmi veľa a zároveň je aj výzvou na ďalšiu, ešte kvalitnejšiu prácu na úseku ošetrovateľstva. Už ako sestra pri lôžku, staničná, či vedúca sestra som si uvedomila, že úspech nie je výsledkom individualizmu. A uvedomujem si to aj teraz v pozícii námestníčky. Môj úspech je spätý s celým tímom spolupracovníkov, ktorí poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť na rôznych úrovniach. Výsledkom našej spoločnej snahy je spokojný pacient.

 

PhDr. Zlatica Halmová, MPH

sa narodila v Komárne a 35 rokov sa ako sestra obetavo starala o pacientov komárňanského regiónu. V roku 1978 ukončila SZŠ v Nitre v odbore všeobecná zdravotná sestra. A to bol len začiatok jej sústavného celoživotného vzdelávania sa, ktoré zavŕšila minulý rok ukončením štúdia na Fakulte Verejného zdravotníctva v odbore Master of Public Health (MPH).

Sestra Halmová patrí k sestrám, ktoré sú oddané ošetrovateľstvu celou dušou. Vďaka svojmu predchádzajúcemu zaradeniu sestry pri lôžku, staničnej a vedúcej sestry úspešne zvláda svoju prácu pri riadení na úseku ošetrovateľstva. Je to osobnosť s vysokým, odborným, morálnym a ľudským kreditom, obdarená precíznosťou, tvorivosťou, osobnou kultúrou, diplomatickým taktom, ale aj prirodzeným rešpektom. Napriek vysokému pracovnému nasadeniu má však vždy pre svojich spolupracovníkov, rodinu a blízkych „krásny dar“, a tým je úsmev na jej tvári a ochota podať pomocnú ruku tým, ktorí potrebujú jej radu, pomoc, podporu, alebo ju požiadajú o spoluprácu.

Pôsobí ako konzultantka diplomových prác ošetrovateľstva pre SZU v Bratislave a je aj lektorkou pre akreditované vzdelávacie aktivity zamerané na opatrovateľstvo starých a chorých, kde sa zúčastňuje aj ako člen komisie pri overovaní vedomostí účastníkov školenia. Jej „srdcovkou“ sú preventívne programy so zameraním na nozokomiálne nákazy. Je organizátorom celoslovenských konferencií s medzinárodnou účasťou orientované na „Bezpečnosť pacienta“. Svoje poznatky rada odovzdáva formou odbornej prezentácie a publikačnej činnosti. Usporadúva celoústavné semináre pre lekárov a sestry, orientované na rozvoj komunikačných zručností. Druhé funkčné obdobie pôsobí ako predseda Disciplinárnej komisie na celoslovenskej úrovni v Komore sestier a pôrodných asistentiek a ako predseda Územnej sekcie zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov. Aktívne pracuje v pracovnej skupine na pripomienkovanie legislatívy, spolupodieľala sa na príprave kompetencií sestry so špecializáciou, certifikovanou pracovnou činnosťou a zapája sa aj do práce spoločnosti SLK.

PhDr. Zlatica Halmová, MPH, je vydatá a má dve deti – syna 26 rokov a dcéru 31 rokov.