FORLIFE

Komárňanská nemocnica otvorila obnovené fyziatricko rehabilitačné oddelenie

29. 5. 2014

Modernizácia oddelenia prinesie väčšie pohodlie pri masážach, rehabilitáciách a cvičení.

Text: Mgr. Marta Csergeová / Foto: Ing. Lívia Petáková

Všeobecná nemocnica Komárno v apríli slávnostne otvorila obnovené fyziatricko rehabilitačné oddelenie. To sa po siedmich rokoch vrátilo do pôvodných priestorov na prízemie pavilónu J. Rekonštrukcia oddelenia trvala takmer šesť mesiacov a nemocnicu stála viac ako 60 tisíc eur. Pacienti sa však môžu tešiť nielen z modernejších a príjemnejších priestorov, ale odteraz bude vedúci lekár oddelenia MUDr. Ladislav Michálek ordinovať každý pracovný deň od 8:00 do 13:00.

Novovybudované prostredie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej starostlivosti pre pacientov z Komárna a aj širokého okolia. „Verím, že zmodernizované oddelenie pacientom spríjemní ich proces liečby,“ povedal pri slávnostnom otvorení riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš. Rekonštrukčné práce sa dotkli všetkých priestorov, vymenené boli okná aj dvere, obnovili sa sociálne zariadenia ako pre pacientov, tak pre personál. Priestory starého fyziatricko rehabilitačného oddelenia slúžili nemocnici na prechodnú dobu. „Som veľmi rád, že sa nám po siedmich rokoch podarilo investovať do obnovy oddelenia, ktoré pacientom prinesie väčšie pohodlie pri masážach, rehabilitáciách a cvičení,“ dodal riaditeľ.

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie sa spolu s ostatnými medicínskymi odbormi podieľa na komplexnej starostlivosti o pacienta. Úlohou oddelenia je uplatňovať preventívne, diagnostické a liečebné opatrenia pri funkčných a štrukturálnych poruchách, ktoré sprevádzajú základné ochorenia. Rehabilitačné oddelenie úzko spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice, na ktorých poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pre hospitalizovaných pacientov.

Všeobecnú nemocnicu Komárno manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK od roku 2008. „Za toto obdobie došlo k otvoreniu nového moderne zrekonštruovaného Gastroenterologického centra, k otvoreniu novej lekárne, k zakúpeniu špičkového CT prístroja. Zrekonštruované boli operačné sály chirurgického oddelenia, chirurgické ambulancie, premiestnená bola neurologická ambulancia do moderných priestorov a vybudovali sa nové, priestranné nadštandardné izby na oddelení vnútorného lekárstva. Za toto obdobie sa v nemocnici preinvestovalo viac ako 1,4 miliónu eur,“ uzavrel Mgr. Viktor Dudáš.