FORLIFE

Životný štýl pomáha pri cukrovke

26. 2. 2014

Pri prevencii cukrovky je zmena životného štýlu takmer dvakrát účinnejšia ako podávanie liekov.

Text: Redakce / Foto: Melinda Rancsóová

Máte cukrovku! Táto správa z úst lekára pacientom obyčajne otrasie, no aj napriek tomu len časť chorých ľudí dokáže dlhodobo zmeniť životný štýl tak, aby sa ich stav nezhoršoval. Cukrovka totiž nebolí, a tak po prvom šoku všetky predsavzatia rýchlo vyprchajú. Pritom možnosti prevencie a liečby sú známe. Je to predovšetkým pohyb, diétne opatrenia a možnosti farmakoterapie. Cukrovka totiž vzniká práve v dôsledku nesprávnej životosprávy. Cukrovka, alebo aj diabetes mellitus, je veľmi zákerná choroba. Dlho, veľmi dlho pri nej nič nebolí a nemá ani žiadne výraznejšie prejavy. V momente, keď sa začne prejavovať, už so sebou prináša aj súbor ďalších ochorení, ktoré idú s cukrovkou ruka v ruke. „Poškodzuje sa očná sietnica, periférne nervy, zhoršuje sa funkcia obličiek a mnoho ďalších komplikácií kardiovaskulárneho systému. V horších prípadoch hrozí amputácia nôh, transplantácia obličiek a až tri štvrtina diabetikov umiera na choroby srdca a ciev. Infarkt srdca je totiž u diabetikov päťkrát pravdepodobnejší ako vo zvyšnej populácii,“ uviedla Melinda Rancsóová, diplomovaná všeobecná sestra Všeobecnej nemocnice Komárno.

KTO ZA TO MÔŽE?

Podžalúdková žľaza (pankreas) produkuje inzulín, hormón bielkovinovej povahy, ktorý umožňuje glukóze obsiahnutej v krvi vstúpiť do buniek, v ktorých sa ďalej rozkladá na jednoduchšie látky. Pri tomto procese sa uvoľňuje relatívne veľké množstvo energie. Ak však dôjde k poruche vylučovania inzulínu, glukóza sa do buniek nedostane, a telo začne trpieť nedostatkom energie, a to aj napriek tomu, že koncentrácia glukózy v krvi sa zvýšila (tzv. hyperglykémia). Glukózu, ktorá sa nedostala do buniek, telo vylučuje. „Podľa nedostatku inzulínu – absolútneho alebo relatívneho – sa cukrovka delí na I. resp. II. typ,“ vysvetľuje sestra Rancsóová. Diabetes I. typu je autoimunitné ochorenie, pri ktorom obranný systém ľudského tela zničí vlastné bunky vytvárajúce inzulín. Jedná sa teda o akúsi chybu imunitného systému zakódovanú v genetickej výbave dotyčného človeka ešte pred jeho narodením. Vo väčšine prípadov sa choroba prejaví v období puberty, aj keď dnes sú už známe aj prípady ochorenia dojčiat alebo naopak starších ľudí. Tento typ cukrovky má asi päť percent diabetických pacientov a jedinou účinnou liečbou je dodávanie umelo vyrobeného inzulínu. Doživotne!

Diabetes II. typu je ochorenie, pri ktorom síce pankreas vytvára dostatok inzulínu, niekedy dokonca aj jeho nadbytok, ale organizmus ho nedokáže správne využiť, a tak dochádza k paradoxnej situácii. Inzulínu je v tele dosť, ale pritom existuje jeho relatívny nedostatok. Telo na situáciu reaguje ďalšou, nadmernou produkciou inzulínu. Časom sa bunky podžalúdkovej žľazy vyčerpajú a postupne odumierajú, pričom hladina inzulínu prudko klesá a diabetes II. typu sa razom zmení na diabetes I. typu. Ak predtým stačilo podávať lieky zvyšujúce citlivosť tela na inzulín, tak prechod na I. typ znamená dodávať inzulín injekciou do konca života. Cukrovka II. typu je typickou civilizačnou chorobou. Je to ochorenie chronické, a čo je najhoršie, doposiaľ nevyliečiteľné.

POVEDZ MI, ČO JEŠ …

Prevencia vzniku cukrovky je jednoduchá. Šport, zdravá strava a celková vyrovnanosť. Ale koľkí z nás tieto zásady zdravého života dodržujú? Veď predsa celosvetová epidémia cukrovky ide ruka v ruke s celosvetovou epidémiou obezity. Na zmenu však nie je neskoro, a to ani v prípade, že už vám cukrovku diagnostikovali. Pri prevencii cukrovky je zmena životného štýlu takmer dvakrát účinnejšia ako podávanie liekov. Diabetik dbajúci o svoj zdravotný stav by mal jesť šesťkrát denne, pretože rozložením jedál do viacerých dávok prispieva k udržaniu vyrovnanej hladiny cukru v krvi. Diabetes je ochorenie, pri ktorom záleží na samotnom pacientovi možno viac než na lekárovi. Dôležitou podmienkou úspešného zdolania ochorenia je aktívny prístup pacienta, predovšetkým v oblasti fyzickej kondície a správnych jedálnych návykov.

NEZABUDNITE, ŽE PRÍKLADOM A VÝCHOVOU VÝZNAMNE OVPLYVŇUJETE AJ ZDRAVIE NAŠICH DETÍ!

Projekt Modrý kruh vznikol na Slovensku v roku 2012 pod odbornou záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku a Sekciou sestier pracujúcich v diabetológii s jediným cieľom – prispieť k zníženiu výskytu cukrovky, najmä diabetes mellitus II. typu, ktorého vznik je podmienený práve moderným životným štýlom. „A kde inde začať s prevenciou ako medzi deťmi? Preto chce projekt osloviť mladú generáciu – žiakov základných škôl, aby si už v tomto veku formovali životné postoje a vytvárali základné životné návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu,“ povedala pani Rancsóová s tým, že takéto vzdelávanie detí prebieha formou prednášok na vyučovacích hodinách, kde sa aktívne zapájajú do hľadania pravdy, súvislostí a možností využitia nových poznatkov v každodennom živote. Do druhého ročníka projektu Modrý kruh sa zapojilo 55 základných škôl z celého Slovenska. Medzi víťaznými školami bola aj Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne (okres Komárno). Spoluorganizátorkou projektu bola aj diplomovaná sestra Melinda Rancsóová, sestra komárňanskej nemocnice.

Základná škola v Chotíne zorganizovala celodennú akciu na prevenciu cukrovky pod názvom Deň bez cukru! V rámci tejto akcie žiaci spolu s učiteľmi pripravili pre celú školu zdravé desiaty z celozrnného pečiva. Program bol spestrený aj športovými aktivitami a prednáškou o správnej životospráve. Veľký dôraz bol tiež kladený na dodržanie pitného režimu. Celý deň bol zameraný na zdravý životný štýl. „Pre deti som si pripravila prednášku o prevencii cukrovky s názvom „Chráňte sa pred cukrovkou", a veľký úspech malo tiež meranie krvného cukru a rozhovor s diabetikmi zo Zväzu diabetikov Slovenska. Víťazné školy ako aj tá naša škola dostali príležitosť svoje projekty prezentovať na záverečnom podujatí Modrý kruh v Bratislave, na ktorom sme prezentovali svoj projekt tanečným vystúpením a videofilmom „Stop Diabetes!“ Mali sme tam veľký úspech. Každý dostal šťavnaté jablko ako symbol zdravého životného štýlu,“ dodala sestra jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia Melinda Rancsóová s tým, že v hlavnom meste sa cítili veľmi dobre a domov odchádzali s vedomím, že na to, aby žili kvalitnejšie, dlhšie, stačí naozaj málo – len viac úcty k sebe, väčší dôraz na kvalitu stravy a viac aktívneho oddychu namiesto vysedávania pred televízorom a počítačom.