Vážení čitatelia, milí kolegovia,

dovoľte, aby som sa vám prihovorila v mene nemocnice. Od roku 2016 NEMOCNICA Bánovce píše novú históriu. August bol zlomový, stali sme sa členmi skupiny AGEL. V rodine nemocníc patríme k malým, nesmelým nováčikom. O to s väčšou vďakou prijímame pomoc, ktorú dostávame. Učíme sa, sme zvedaví, motivovaní, niekedy troška neistí, ale rozhodne odhodlaní. Vnímame to ako jeden z impulzov, ktoré nás zaväzujú neustále modernizovať a zlepšovať naše zdravotnícke zariadenie.

Podaná pomocná ruka je pre našu nemocnicu neoceniteľnou posilou. Podpora chorých ľudí, zvlášť detí je šľachetným činom. Hodným obdivu a nasledovania.

Bánovská nemocnica je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré je etablované na trhu poskytovania zdravotníckych služieb. Širokej škále pacientov zabezpečujeme komplexné podmienky a kvalitu. Svojou činnosťou a dobrými výsledkami si nemocnica získala dôveru u jednotlivých zdravotných poisťovní a partnerov.

Napriek tomu, že naša spádová oblasť pokrýva približne 38 000 obyvateľov, môžeme konštatovať, že každý tretí pacient je mimo regionálny. V porovnaní s rokom 2015 sme navýšili počet pôrodov približne o päťdesiat percent. Sme mimoriadne úspešní v poskytovaní jednodňovej zdravotnej starostlivosti v chirurgických odboroch, hlavne v oblasti ortopédie. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie sa v celom Trenčianskom kraji drží v popredí z hľadiska obľúbenosti rodičiek. Bánovskú nemocnicu charakterizuje rodinné prostredie a dobré meno, ktoré si drží v regióne.

Naša práca predznamenáva mnoho kompromisov a nečakaných situácií. Tie nás nesmú odradiť, práve naopak, sú pre nás prameňom a inšpiráciou k ich prekonaniu. Ak by zdravotnícku činnosť nevykonávali ľudia s humánnym zanietením, láskou, vysokou profesionalitou a odbornosťou, zrejme by sme ťažko napĺňali ideu spoločenskej zodpovednosti. Tú možno pokladať aj za hlavný bod spoločnej spolupráce. Snažíme sa skĺbiť empatiu a odbornosť. Rodina, priateľstvá, slušnosť, dôvera, humor. Zlomky esencií, tajná chémia, ktorá funguje. Čarovne a ľudsky. Našim poslaním je, aby sme ľuďom pomáhali žiť lepšie.
Odchádzajúci rok 2016 dáva možnosť obhliadnuť sa za celoročnou prácou a úsilím, za prežitím příjemného i menej radostného. Pri vítaní nového roku 2017 nastáva čas na osobné predsavzatia, pracovné programy, plány a perspektívu. Prajem vám, aby ste mali po celý rok toľko energie a síl, že všetky priania dokážete naplniť.

V závere by som chcela popriať všetkým pokojné Vianoce a do nového roka zaželať mnoho šťastia, osobných úspechov a hlavne veľa zdravia.

MUDr. Mina Bobocká
riaditeľka NEMOCNICE Bánovce – 3. súkromná nemocnica