Vážené dámy, pánové, kolegyně a kolegové!

Od vzniku prvních nestátních zdravotnických zařízení a praxí soukromých lékařů již uběhlo tolik času, že těch téměř 25 let se zdá jako krátký okamžik. Je velmi zajímavé vnímat regionální specifika poskytování zdravotní péče, která se ještě více zvýraznila po převedení zřizovatelských kompetencí zdravotnických zařízení na vyšší územně správní celky.

Nejvýznamnější zdravotnická zařízení naší skupiny sídlí na Moravě a většina z Vás zná velmi dobře situaci v tomto regionu. Kraj Moravskoslezský i Olomoucký mají na svém území špičkové fakultní nemocnice, které jsou pro naše společnosti partnerem, ale i velmi silnou a potřebnou konkurencí. Také nemocnice řízené krajskými a městskými samosprávami udělaly velký krok kupředu v úsilí o dosažení nejlepších výsledků. Provozovatelé a investoři se již naučili, jak taková zařízení řídit. Konkurence mezi nemocnicemi, laboratořemi i obchodníky se koncentruje. Už nestačí být jen dobrý mezi špatnými. Je nutné být nejlepší mezi dobrými a přijímat výzvy, na které ostatní nemají odvahu. Naše pozornost se tak zaměřuje i na teritoria, kde se nachází izolované příležitosti pro růst naší skupiny. Před 5 lety jsme tak převzali soukromé společnosti pardubické kardiologie a kvalitní spoluprací s Pardubickým krajem a jeho klíčovou nemocnicí jsme vytvořili jednu z nejefektivnějších firem naší skupiny. V únoru minulého roku jsme do naší rodiny přijali mimo jiné také Nemocnici Louny v Ústeckém kraji. Jako již mnohokrát v minulosti AGEL převzal zařízení od soukromého majitele s cílem nemocnici stabilizovat tak, aby opět plnohodnotně plnila svou společenskou roli žádaného poskytovatele zdravotní péče, důvěryhodného zaměstnavatele a partnera. Nemocnice Louny poskytuje následnou a rehabilitační péči na 84 lůžkách, dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči, radiodiagnostiku a disponuje 45 sociálními lůžky. Součástí nemocnice je i rozsáhlý nemocniční park a zdroj minerálky nejhlubšího léčivého pramene v naší zemi. Tato nemocnice má velmi zajímavou historii a areál neobvyklý půvab. Byla založena v roce 1927 jako Masarykova okresní všeobecná nemocnice v Lounech. Její architektura je podobná v té době stavěné Nemocnici Na Bulovce. Tato historická paralela mimo všeobecné personální nesnáze charakterizuje i problémy, které v Nemocnici Louny musíme řešit z pohledu provozu moderní medicíny. To je nevyhovující stav budov, jejich dispozice a infrastruktura. Investice a jejich profesionální realizaci vnímám jako největší výzvu.

Nemocnice Louny stále těží ze své funkce bývalé okresní nemocnice. Mnoho našich lékařů a sester pracovalo před rokem 2010 na odděleních poskytujících neodkladnou péči a jsou nadále velmi vyhledávanými profesionály z odborného i lidského pohledu. Je poučné znát příběh této nemocnice a porozumět událostem, které vedly k postupné dezintegraci péče i majetku. Na to je však prostor úvodníku příliš krátký.

Lounská nemocnice poskytuje kvalitní následnou péči již dnes. Nemusíme hned hasit požár, řešit zadlužení nebo kolaps jednotlivých oddělení. Věřím, že se nám společně s AGELem podaří oživit stabilní a funkční nemocnici. Nemocnici, která poskytuje pacientům kvalitní péči, důvěru, pochopení a zaměstnancům odpovídající podmínky a prostor pro seberealizaci.

Všichni v našem oboru víme, jak obtížná umí být práce, jejíž těžiště spočívá v odborném ošetřovatelství doléčovaných a chronicky nemocných. Jak velkou léčivou moc má dobré slovo, laskavý přístup, respekt k soukromí, intimitě pacientů a klientů. Kolegové, kteří v lounské nemocnici pracují, si zasluhují obdiv pro svou oddanost a pozitivní přístup k potřebám pacientů i jejich blízkých. A to především v dobách, kdy si zde podávali dveře potenciální investoři. Chci jim poděkovat za vřelé přijetí.

Nám se za rok společně povedlo hodně. Mohli jsme být v něčem rychlejší, mnoho ještě musíme vykonat. Izolovaná nemocnice následné péče v ústeckém kraji to nikdy nebude mít snadné, ale to co děláme je správná věc.

S veškerou úctou,

Ing. Pavel Fojtík
předseda představenstva
Kardiologické centrum AGEL
Nemocnice Louny