Vážené kolegyně, kolegové, spolupracovníci,

uběhly čtyři měsíce od mého jmenování do představenstva společnosti AGEL a za tuto krátkou dobu vnímám skupinu AGEL jako společenství pracovitých, chytrých a spolupracujících lidí sledující společný cíl – kvalitně se postarat o pacienta.

Skupina AGEL, jako největší poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, je pod neustálým tlakem konkurence ať již privátních nebo státních poskytovatelů. Pro udržení konkurenceschopnosti a zajištění růstu skupiny AGEL je nutné implementovat holdingové nástroje finančního řízení a správy společnosti – to znamená stanovování cílů, tvorbu plánů a rozpočtů, metodické řízení vzájemných vztahů všech společností skupiny AGEL, finanční řízení investic včetně koordinace úsporných opatření. Jedná se o nástroje zajišťující maximální efektivitu jak jednotlivých společností, tak i skupiny AGEL jako celku. Využitím synergických efektů všech společností skupiny AGEL – tedy nejen sledováním zájmů individuálních společností skupiny – může skupina AGEL svoji efektivitu zvýšit, lépe čelit konkurenčním tlakům, modernizovat svoje zařízení, vybavení a stabilizovat svoji personální oblast.

V rámci působnosti finančního ředitele jsem zodpovědný za fungování odborů Účetnictví a daní, Financování, Controllingu, Investic, ICT a Akvizic – ve skupině AGEL poskytujeme servis pro nejvyšší vedení i pro jednotlivé společnosti skupiny. Mým cílem je výrazný posun těchto odborů do role partnerů pro jednotlivé společnosti, kteří se pak společně podílí na tvorbě hodnoty skupiny AGEL a standardizují její finanční řízení v holdingovém pojetí. Po procesní revizi nyní využíváme nový systém měsíčního reportingu, v roce 2017 budeme plánovat náklady, výnosy a investice na bázi tří let a spouštíme proces centralizací podpůrných činností. Cílem je, aby naše zdravotnická zařízení získala z centrály a servisních a distribučních společností kvalitní služby, fungovala vybavena včas schválenými investicemi, počítači, softwarem, nemusela si podpůrné služby zajišťovat sama a veškerý svůj potenciál a schopnosti pracovníků mohla využít k naplnění společného cíle. Tímto krátkým shrnutím vize finančního řízení skupiny AGEL jsem vám chtěl ukázat směr, kterým chceme dosáhnout tvorby holdingového pojetí skupiny AGEL v oblastech financí a správy.

Děkuji vám za dosavadní spolupráci a prosím o její zachování pro období a úkoly budoucí…

S úctou

Mgr. Pavel Šléška
místopředseda představenstva společnosti AGEL