Vážené kolegyne, kolegovia, milí čitatelia,

sme uprostred leta, času, kedy sa všetci snažíme relaxovať, nachádzame viac času pre rodinu, priateľov a načerpanie nových síl.

Rád by som Vám v niekoľkých riadkoch priblížil našu nemocničnú rodinu na východe Slovenska. Je to už takmer 60 rokov, počas ktorých si Nemocnica Košice-Šaca budovala svoje pevné miesto medzi zdravotníckymi zariadeniami, dnes podčiarknuté viacerými oceneniami, no najmä, pozitívnymi ohlasmi od našich klientov – pacientov. Veď čo viac si môže nemocnica priať ako spokojných vyliečených pacientov, ktorí sa v prípade nutnosti radi vracajú za svojimi odborníkmi.

História nemocnice siaha do roku 1959, kedy začal svoju činnosť Závodný ústav národného zdravia (ZÚNZ) pri Východoslovenských železiarňach, aby zabezpečoval liečenú a preventívnu zdravotnú starostlivosť najmä zamestnancom VSŽ. Zamestnancov pribúdalo a rozširovali sa aj závodné ambulancie. V júli 1960 bol ZÚNZ odčlenený a zaradený do OÚNZ Košice ako samostatná správna jednotka s riaditeľom ústavu MUDr. Romanom Charvátom. V júli 1961 odovzdali do užívania dočasnú nemocnicu s poliklinikou v adaptovanej ubytovni. V januári 1962 sa začalo s výstavbou novej polikliniky na Vstupnom areáli VSŽ a v roku 1964 s výstavbou nemocnice. 13. septembra 1965 bola otvorená nová poliklinika na Vstupnom areáli VSŽ s novými moderne vybavenými pracoviskami. Otvorením novej polikliniky bolo možné rozšíriť v nemocnici počet lôžok zo 60 na 108.

18. decembra 1970 bola odovzdaná nová moderná nemocnica. Bolo zriadené lôžkové popáleninové oddelenie ako jediné na Slovensku a „stará nemocnica“ sa mala prebudovať na lôžkové rehabilitačné oddelenie. Všetky oddelenia boli vybavené modernou technikou a vedúce miesta obsadili kvalifikovaní pracovníci. V januári 1991 sa Závodný ústav národného zdravia mení na Nemocnicu s poliklinikou Košice-Šaca. 1. januára 1997 sa Nemocnica s poliklinikou Košice-Šaca stala VSŽ nemocnicou, akciovou spoločnosťou. Šesť oddelení bolo v posledných troch rokoch zrekonštruovaných predovšetkým so zameraním na prvky nadštandardu a spĺňanie základných noriem modernej medicíny. Kompletnej rekonštrukcii bola podrobená predovšetkým Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, ktorá dnes dosahuje svojím vybavením kritériá svetoznámych pracovísk.

V súčasnosti má nemocnica 7 kliník – chirurgickú, gynekologicko-pôrodnícku, internú, kliniku liečebnej rehabilitácie, kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, kliniku rádiológie a všeobecného lekárstva. Nemocnica Košice-Šaca je držiteľom certifikátu Slovak Gold Exclusive, ktoré oceňuje výborné hospodárske výsledky a stabilitu počas posledných piatich rokov, zabezpečovanie ďalších hodnôt, ako sú napríklad investície do ľudských zdrojov, ochrana zdravia a životného prostredia, plnenie si daňových a odvodových povinností, korektné obchodné vzťahy, či verejný prospech. Nemocnica je držiteľom certifikátu Baby Friendly Hospital a dvojnásobným držiteľom ocenenia primátorom mesta Košice.

Dostali sme sa do druhej polovice roka 2016 a naša nemocnica má za sebou niekoľko úspešných projektov. Koncom minulého roka sme otvorili nové operačné centrum kvôli snahe zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a tiež preto, že za uplynulých 10 rokov sa počet operácií strojnásobil. Pacienti majú k dispozícii jedinečné operačné centrum, ktorého súčasťou je najmodernejšia technika, špičkové medicínske zariadenia, vysokokvalifikovaní špecialisti a profesionálny zdravotnícky personál.

V apríli sme urobili veľký krok za našimi pacientmi až do centra mesta Košice, kde sme otvorili nové moderné ambulancie. Radi by sme tým ekonomicky dostupné a zároveň maximálne kvalitné medicínske služby ponúkli aj priamo obyvateľom mesta.

V máji sme na Klinike rádiológie otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie, ktoré vďaka otvorenému magnetu Hitachi Oasis 1,2 T ako jedinému svojho druhu na Slovensku, umožňuje vyšetrovať pacientov s klaustrofóbiou (strach z uzavretého priestoru). Jeho prednosťou je aj možnosť vyšetrovať pacientov s morbídnou obezitou, malé deti v sprievode rodičov a samozrejmosťou je aj využitie anestézy počas vyšetrenia.

Koniec školského roka sme oslávili prevzatím prestížneho ocenenia FIFA Medical Centre of Excellence. Rozhodnutie o jeho udelení je v rukách medzinárodnej futbalovej federácie FIFA a udeľuje sa iba najlepším pracoviskám sveta. Akreditácia FIFA Medical Centre of Excellence v Košiciach-Šaci je vyvrcholením úsilia kolektívu lekárov, ktorí si pred viac ako tromi rokmi dali za cieľ priblížiť naše pracovisko najprestížnejším športovo-medicínskym centrám vo svete. Výhodou našej nemocnice je komplexnosť poskytovaných služieb. Tím špecialistov v oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie, rehabilitácie, kardiológie, internej medicíny či telovýchovného lekárstva, je podporený kvalitnou diagnostikou s moderným MRI, CT či USG prístrojovým vybavením. Moderná nemocnica s kvalitnými službami oslovila komísiu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) aj vedenie F-MARC a FIFA.

Verím, že všetky ocenenia, ktoré sa našej nemocnici podarilo získať si v budúcnosti tvrdou prácou a neustálym vzdelávaním lekárov a zdravotníckych pracovníkov nielen obhájime, ale aj dokážeme preniesť do každodennej mravenčej práce, ktorú si naša profesia vyžaduje. Sme lekári, no sme najmä ľudia pracujúci s chorými, ktorí v nás veria a vkladajú do nás nádej. Túžime byť preto nielen odborníkmi v oblasti medicíny, ale aj ľuďmi so srdcom na pravom mieste.

Prajem Vám všetkým krásny zvyšok leta, dovolenkového času, plné priehrštie oddychu a vstup plný optimizmu a odhodlania pri návrate do vysokého pracovného nasadenia.

 

MUDr. Ján Slávik, MBA
riaditeľ spoločnosti a člen predstavenstva Nemocnica Košice-Šaca