Vážené kolegyne, kolegovia, milí čitatelia,

dovoľte mi prihovoriť sa Vám prostredníctvom nášho časopisu a  touto cestou Vás oboznámiť s našou regionálnou nemocnicou, priblížiť Vám prácu našich zdravotníkov a  zamyslieť sa krátko nad očakávaniami prebiehajúceho roka 2017. Nemocnica Handlová prešla len nedávno zmenami v štruktúre poskytovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorej sa odzrkadlili odlišné pravidlá a odlišné financovanie slovenského zdravotníckeho systému v posledných dvoch desaťročiach, ako aj nepriaznivý demografický vývoj slovenskej spoločnosti. Reštrukturalizáciou lôžkového fondu nemocnice sme vyhoveli stúpajúcemu dopytu po lôžkach následnej zdravotnej starostlivosti a profilujeme nemocnicu ako zdravotnícke zariadenie následnej zdravotnej starostlivosti.

Pokračujeme v poskytovaní ústavnej starostlivosti so smerovaním jednotlivých lôžkových kapacít pre dlhodobo chorých podľa prevažujúceho charakteru zdravotných problémov pacientov. V záujme zlepšenia komfortu našich pacientov a k dosiahnutiu lepších pracovných podmienok zdravotníkov sme pristúpili k modernizácii lôžkových jednotiek nemocnice. V nemocnici v Handlovej úzko spolupracujeme so Senior centrom Svätej Kataríny, ktoré sa nachádza v priestoroch našej nemocnice. Vzájomná spolupráca nemocnice a senior centra zabezpečuje klientom – seniorom, dôstojné a komfortné podmienky pobytu, lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti vrátane rehabilitačných služieb, zameraných na zlepšenie ich mobility a samostatnosti. Rehabilitačné služby poskytujú odborne zdatní fyzioterapeuti priamo v priestoroch centra a v prípade potreby priamo na lôžku klienta. Nemenej dôležité pre rozvoj nášho zdravotníckeho zariadenia sú komplex špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, rádiodiagnostického pracoviska, ktoré nemocnica prevádzkuje v poliklinickej časti nemocnice, ako aj vysunuté biochemické laboratórium Nemocnice Zvolen. Slúžia nielen potrebám obyvateľov regiónu, ale predstavujú dôležitú podporu ústavnej starostlivosti a  činnosti pracoviska jednodňovej chirurgie, ktoré poskytuje operačnú liečbu v štyroch operačných odboroch. Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti dosahuje nadregionálnu pôsobnosť v operačných výkonoch na povrchovom žilovom systéme, ktoré naši odborníci vykonávajú najmodernejšími miniinvazívnymi operačnými metódami. Pre dosiahnutie vysokej kvality a bezpečnosti pacienta sme uviedli do prevádzky zmodernizovanú pooperačnú izbu a zrekonštruovali sme aj ambulantné časti pracoviska. Uvedením rekonštruovaných priestorov do prevádzky poskytujeme našim pacientom a zamestnancom moderne vybavené pracovisko s nadštandardným komfortom.

Je naším záujmom rozvíjať zdravotnú starostlivosť na profesionálnej úrovni, ktorá nás pozitívne odlíši od iných pracovísk. Už rozbehnutý rok 2017 však nie je ľahký. Asi najväčšou neznámou v nastávajúcich mesiacoch je zmena súčasnej podoby úhrad za vykonanú ústavnú liečbu na systém úhrad podľa pravidiel DRG. Zmena vyvoláva oprávnené obavy o dostatok finančných zdrojov v nemocniciach. Sú to však výzvy, ktoré stoja pred nami, a je našou ambíciou aj v náročných podmienkach poskytovať našim pacientom vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Trochu odľahčím a pomôžem si populárnym čínskym horoskopom. Na konci januára sme vstúpili podľa tohto horoskopu do roku ohnivého kohúta. Kohút je symbolom vernosti, dochvíľnosti a precíznosti. Jeho rok by sa mal niesť v znamení finančných investícií, v ktorých sa nám bude dariť. Vyžaduje však tvrdú prácu a trpezlivosť, na základe ktorej sa posunieme ďalej a prinesie nám dosiahnutie našich cieľov. Verím, že v ambíciách a dosahovaní cieľov budeme úspešní.

Doterajšie pozitívne kroky, ktoré sa podarilo vykonať, boli možné len za podpory vedenia spoločnosti  AGEL SK. Rozvoj nášho zdravotníckeho zariadenia by nebol možný ani bez kvalitnej práce našich zdravotníkov a ostatných zamestnancov. Rád by som im na tomto mieste poďakoval za to, že sa pričiňujú o zlepšovanie dobrého mena nemocnice a na zvyšovaní dôvery u našich pacientov. Verím, že spoločnou prácou budeme našu nemocnicu smerovať medzi vyhľadávané zdravotnícke zariadenia, poskytujúce kvalitné zdravotnícke služby empatickými zdravotníckymi profesionálmi.

S veškerou úctou,

MUDr. Ján Belanský, MPH
Riaditeľ a konateľ Nemocnice Handlová