Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovolte mi, abych Vás seznámil s projektem, jenž vznikl v Nemocnici Prostějov, a který je svým zaměřením jediný v rámci celé skupiny AGEL.

Jedná se o oddělení dětské následné intenzivní péče, jež je vybaveno devíti lůžky a slouží pro pediatrické pacienty vyžadující umělou plicní ventilaci. Historie počátku umělé plicní ventilace u dětí v Prostějově se datuje k červnu roku 2009, kdy jsme přijali prvního dětského pacienta. Ještě tentýž rok přibyl další. Tyto děti byly hospitalizovány v rámci jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Tak, jak přibývali další pacienti, bylo stále více jasné, že bude zapotřebí pro ně vybudovat vlastní oddělení. Bohužel stávající legislativa a přístup zdravotních pojišťoven výstavbu oddalovaly. S první koncepcí struktury tohoto specializovaného oddělení jsme seznámili Ministerstvo zdravotnictví ČR a zdravotní pojišťovny již v roce 2011, ale až v polovině roku 2016 došlo ke schválení zahájení provozu.

Spektrum diagnóz našich pacientů je různorodé a stejně tak jsou různorodé osudy těchto dětí. Většinou se jedná o postižení vzniklá v novorozeneckém věku a tyto děti jsou vlastně od narození hospitalizovány. Jsou rodiče, kteří při zjištění, že jejich potomek má výrazné zdravotní postižení, dítě opustí a dále nikterak neprojevují o jeho osud žádný zájem. Naopak jsou rodiče, kteří svoje těžce postižené dítko navštěvují a udržují s ním pravidelný kontakt. Nedílnou součástí naší práce je i podpora a odborná pomoc rodinám, které mají dítě na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí. Zde zajišťujeme i takzvanou odlehčovací péči, kdy dítě hospitalizujeme na našem oddělení a umožňujeme tak rodičům, aby si mohli odpočinout. V neposlední řadě sloužíme i jako edukační středisko a školíme rodiče, jejichž dítě by mohlo být na umělé plicní ventilaci v domácích podmínkách.

Práce na tomto oddělení je nesmírně náročná hlavně po psychické stránce a zde patří obrovský dík především našim sestřičkám a sanitářkám. Nedílnou součástí týmu jsou fyzioterapeuti a další specializované odbornosti jako dětský neurolog, kardiolog, aj.

Snažíme se „našim dětem“ poskytnout nejen vysoce odbornou léčebnou a ošetřovatelskou péči, ale vždy sinajdeme čas na vlídné slůvko, pohlazení…

Následnou intenzivní péči v dětském věku vnímáme jako pomoc těm nejpotřebnějším, těm, ke kterým se osud zachoval až příliš krutě.

Naším krédem je, že síla společnosti se projevuje mimo jiné i tím, jak se dokáže postarat o své nejslabší jedince.

 

MUDr. Josef Tenora
odborný garant oboru Pediatrie ve skupině AGEL